Det er lagt fram planer om blokkbebyggelse på NRK-tomta. Et politisk flertall sier ja til boliger på tomta.
Det er lagt fram planer om blokkbebyggelse på NRK-tomta. Et politisk flertall sier ja til boliger på tomta.

«Det er fortsatt tid, bruk stemmen, sammen kan vi stoppe husbygging»

I 1937 ble det skilt ut en tomt i Borgeåsen for en sendemast og en sendestasjon. Dette ble starten på en lang og viktig historie med radio til Grenlands befolkning.

I oktober 1977 gikk første sendinga fra det vi i dag kjenner som NRK Borgeåsen. NRK fikk i 1976 lov av Porsgrunns formannskap til å bygge om sendestasjonen til det unike bygget med den unike beliggenheten midt i Porsgrunns indrefilet, som nå NRK ønsker å flytte fra.

Det er nye tider, NRK ønsker en mer «sentral beliggenhet». Inntektene som ligger i å konvertere NRK til boligfelt er selvsagt også sentralt for NRK, og er nok det viktigste argumentet. Journalistene i NRK har ikke stått i front for å få flytte fra NRK Borgeåsen.

NRKs ønske om inntekter passer godt med ordførerens sterkt uttalte ønske om flere vestvendte tomter til boligbygging, og helst litt kvikt. Ordførerens strategi er kritisert fra flere hold. Et knallhardt kjør på å finne arealer til slike tomter rammer nå Borgeåsen. Videreføring av næring eller offentlig/privat tjenesteyting på NRK-tomta blir avfeid som flåsete. Argumentet om at vi risikerer at mengder av vogntog skal kjøre til og fra gjennom boligfeltene opp mot NRK er også tatt i bruk av ordfører.

Det er en reell interessekonflikt knyttet til Borgeåsen. Borgeåsen er byens mest brukte friluftsområde. Det er høyt elsket, har fantastiske tur- og naturkvaliteter. Vi har i avisene sett hvor sterkt saken om boligbygging i Borgeåsen engasjerer.

Der saken står nå ligger det an til en omregulering av området, som i praksis vil bety at det bygges boliger. Det skal etter sigende bli en rekke føringer knyttet til dette, det skal ikke bygges utover det området som allerede er bebygd, det skal ikke bli høyere enn sånn og sånn, det skal ikke felles trær etc., etc. Vi vet fra andre tilsvarende områder at det å ta hull på et slikt område vil gi økt press om flere boliger. Trær vil bli felt. Området vil bli endret fra et fantastisk turområde til en stadig mer bebygd ås.

Interessen for å lage en type markagrense er også fraværende knyttet til dette prosjektet, så man skal ikke være spesielt synsk for å se at dette er starten på en prosess hvor Borgeåsen etter hvert er utbygget. Andre grunneiere i området har sterke ønsker om å bygge ut helt til Dansesletta, et yndet turmål med fantastisk utsikt over byen.

Hva kan gjøres? Saken nærmer seg endelig politisk behandling. Det er fortsatt mulig å si sterkt fra fra alle berørte, bruk aviser, tv og radio. Det er også rimelig å kreve at NRK, som i sin tid har fått dette området, tar sitt samfunnsansvar og sørger for at en ny aktør med et samfunnstjenlig formål overtar.

Og hvorfor ikke følge opp ønsket fra en rekke ideelle organisasjoner om å omgjøre NRK Borgeåsen til et frivillighetens og friluftslivets hus, hvor eks. Porsgrunn o-lag, speider, Turistforeningen, Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon og andre kunne ta sete? Kanskje finnes det også en rik onkel der ute som vil støtte et slikt prosjekt?

En forhandling fra kommunen med NRK, gitt måten NRK har kommet denne eiendommen i hende, er naturlig. At NRK skal få lov til å agere rent markedsøkonomisk i denne saken er unaturlig. Det er fortsatt tid, bruk stemmen, sammen kan vi stoppe husbygging på NRK Borgeåsen.

Hilde Forberg Andersen, Marit Schulstok, Ottar Berg

Artikkelen fortsetter under annonsen.

MDG Porsgrunn