PINLIG: Hvis «Extinction Rebellion» skal fortsette slik, gjør de seg selv til et irrelevant og patetisk teater, skriver Tom Erik Thorsen. Foto: Rolf Hansen

Det er fullt mulig å ha en god debatt om hyttebygging uten å spikre døde dyr fast i et kors

«Røde rebeller» bedrev pinlig og patetisk teater i Skien kirke. Det er først og fremst trasig for saken - som er viktig.

Aksjonistene avbrøt påskegudstjenesten i Skien kirke og skremte kirkegjengere. Hvorfor? Fordi de mener at det bygges for mange hytter her i landet. Hvis «Extinction Rebellion» skal fortsette slik, gjør de seg selv irrelevante.

Virkemiddelet er velkjent i både norsk og internasjonal miljøbevegelse: Det handler om å gjøre noe som er utenfor normen for å markere motstand. For å rope høyt. For å få oppmerksomhet.

Les også
Aksjonerte med døde dyr på kors under gudstjenesten

For 20 år siden tok Petter Stordalen seg inn på Sellafield-anlegget i England. I 1987 – og lenge før han ble forkjemper for å deponere farlig avfall i Brevik – tok Frederic Hauge seg inn på Herøya for å påvise at det var et deponi av kvikksølv der.

Dagens Odd-direktør, Einar Håndlykken, ble bøtelagt da Natur og Ungdom blokkerte E6 i Østfold ved årtusenskiftet for å markere motstand mot utbyggingen. Det er mer enn 50 år siden Odd Einar Dørum, som da ledet Unge Venstre, var med på den såkalte Mardøla-aksjonen. Denne saken, som i praksis handlet om hvorvidt Mardalsfossen skulle legges i rør, skal ha vært den første naturvernsaken der sivil ulydighet ble brukt som virkemiddel.

Det kan til og med være gode grunner for å støtte aksjonsformene. Og mene at det var nødvendig. At det var på sin plass å heise flagget så høyt at alle så det. At det var et engasjement som kan verdsettes. Også dersom man skulle være nokså uenig i budskapet.

Når seks rødkledde demonstranter og en prest med et kors fullt av døde dyr avbryter påskegudstjenesten i Skien kirke, der «markeringen er en protest mot nedbygging og ødeleggelse av natur», er dette en helt annen sak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som bakgrunn for aksjonen peker Extinction Rebellion på at «påsken er hyttehøytid nummer en i Norge», at «aksjonen er en del av XRs kampanje mot hytteutbygging» og «derfor er aksjonen lagt til påsken».

Og hvorfor demonstrere i kirken? Jo, fordi «Den norske kirke er en statsfinansiert majoritetskirke i et av verdens rikeste land, og tar mål av seg til å være en viktig institusjon og påvirke verdier og moral og etikk i samfunnet» og fordi «kirken forkynner også det antroposentriske perspektivet og er historisk sett medvirkende til at dette perspektivet er rådende i den vestlige kulturen».

Antroposentrisme er, enkelt forklart, at mennesket er i sentrum.

Dårligere begrunnelse for en aksjon skal man lete lenge etter. Fellesnevneren for de første eksemplene over, er at de var relevante. Aksjonsformen korresponderte med budskapet og substansen i saken.

Å demonstrere mot hyttebygging ved å toge inn i en kirke er så himmelropende tøvete at det er krevende å forstå. Saken som sådan, er kurant nok, og er blitt belyst og debattert grundig. Også nylig og lokalt. Her i avisen har vi, for å nevne ett eksempel, skrevet mye om hyttebyggingen i Rauland og motforestillingene mange i Rauland har.

Det er, mildt sagt, fullt mulig å ha en god, opplyst og sivilisert debatt om hyttebygging og konsekvensene av dem – for mennesker og natur – uten å spikre dyr fast på et kors.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For - og dette er det sentrale spørsmålet: På hvilken måte kan man ha en god debatt om nedbygging av norsk natur når premisset og utgangspunktet for diskusjonen er så håpløst?

Det er påfallende at engasjert ungdom som lenker seg fast i det ene og det andre, gjør langt bedre vurderinger enn voksne folk i Extinction Rebellion. De var kanskje i nærheten av å være relevante da de stoppet fabrikken på Bruene i Skien i februar, for å rette oppmerksomheten mot klimakrisen, men stuntet i Skien kirke er så dårlig begrunnet og så elendig fundert at det hele ende opp som en pinlig suppe av markeringsbehov og patetisk teater.

Det er et problem. Først og fremst for saken, men også Extinction Rebellion.

Hvis de har behov for å være relevante, vel å merke.