Foto: .

«Det er ikke så lett for henne heller. Vi er alle mennesker»

Kritikken mot Hedda Foss Five, Yara Birkeland og refleks er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Bruk refleks!

Har du noen du er glad i? Kjæreste? Barn? Søken? Foreldre? Venner?

Jeg skulle ønske at det kunne henges opp plakater i alle busskur, som forklarer viktigheten av refleksbruk. Flertallet av folk som er ute og går, bruker ikke refleks, og det kombinert med å gå på feil side av veien, kan lett føre til ulykker

Alle vet vi om høyrekjøring i Norge, men de færreste kjenner til at det og er regler for alle som går. Regelen sier venstre.

Det at man selv ser biler som kommer imot, gjør ikke at man er godt synlig selv. Det er ikke bare for sin egen del man bruke refleks, men og for den stakkars sjåføren som i verste fall kan få liv på samvittigheten.

Så, ha refleks i alle lommer, og sørg for at du kommer deg trygt dit du skal!

Tante Sofie

Politikerlønn og uførepensjon

Mennesker med uførepensjon skal, etter det som nå foreligger som forslag, få avkortet pensjonen hvis de har inntektsgivende arbeid i tillegg. Politikerne skal få tilleggsinntekt hvis de har arbeid ved siden av en fulltidslønnet jobb. Ingen avkorting hvis de bruker en allerede godt lønnet hverdag til styreverv, arbeid for KS eller hva det nå er.

Dette er selvsagt urimelig. Hvis en politiker bruker en lønnet hverdag til andre oppgaver enn det vedkommende er betalt for, bør man i det minste få avkorting i den ordinære lønna.

Mange med uførepensjon mottar pensjonen med tungt hjerte. De ønsker aller helst å tjene sine egne penger. Sykdom og andre omstendigheter hindrer de i det. Når de leser om godtgjørelsene våre politikere unner seg – og hva som foreslås for denne gruppen – er det sannelig ikke rart det oppstår sinne og at det nøres opp under politikerforakt.

Sten Ulrik Heines

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ublu pris, ågerrente og markedspris

Før om åra hadde vi begrepene ublu pris og ågerrente. Det var en moral knytta til disse. Ublu pris betød at det blei tatt en høy pris sett i forhold til kostnaden ved produksjon. Ågerrente betød at renten var satt urimelig høy.

I dag har vi fått begrepet markedspris som betyr at en kan ta den prisen markedet, dvs. kjøperne ser seg i stand til å betale. Det er en moral knytta til dette begrepet også. Markedspris er det moralsk riktige, en lavere pris vil være umoralsk, sett fra kapitalistens, eierens synspunkt. Vi har gått en lang vei fra den ene moralen til den neste. Dessverre har vi latt oss forlede av falske profeter som forteller oss at det alltid finnes en «riktig» pris, markedets pris.

Nå har vi fått markedspris på elektrisk kraft. Den er skyhøy fordi det er for lite av den i markedet, ikke i det norske markedet, men i Europa. Her hjemme betaler alle markedspris, også de med lav betalingsevne. Vi blir oppfordra til «smart» strømforbruk. Det smarte vil være å regulere strømprisen slik at alle har råd til å varme sin bolig, lage sin mat og vaske sitt tøy. All annen strømbruk bør betales høyere. Det være seg svømmebasseng, elbiler eller hytteoppvarming.

Inge Jørgensen

Smart

«Nå går Birkeland på vannet»..?

Nå går Ådne på trynet! En pr-kåt Ådne dukket opp på en selfie i Varden.

Typisk SV å hylle sløsing med våre skattepenger. De tror penger henger på trær og kan plukkes fritt. Det Ådne gjør er å hylle sin egne udugelighet som politiker! Han ser ikke hvor håpløst og ressursødende dette opplegget er.

Ådne burde lære seg litt om tall og økonomi, med da ville han vel bli ekskludert fra SV?

Finn E

Litt om saken mot Hedda Foss Five

Jeg synes kanskje de er litt harde mot Hedda Foss Five nå. Var det så galt det hun har gjort? Jeg synes hvert fall det er galt å fremme mistillitsforslag mot henne. Meningene er delte blant folk. Erik Røys skriver at det ikke var så alvorlig at det var nødvendig å legge seg flat i denne saken. Mens Trond Ballestad er strengere i kritikken. Hedda Foss Five er ikke mer enn et menneske. Det er ikke så lett for henne heller. Vi er alle mennesker. Det må vi huske.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jan-Helge Aarhus, Skien

Foto: Per Arne Rennestraum