UTHENGT: Somaliere i Skien følte seg uthengt etter at ordfører Hedda Foss Five uttalte at det er smitteutbrudd i det somaliske miljøet. På bildet: Zulekha Jama, Safiyo Mohamed og Faduma Guled. Foto: Torbjørn Tungesvik

Det er ikke tid for å true med bøter

På bakgrunn av den erkjennelsen vi leste om i intervjuet med representanter for innvandrerbefolkningen og den dialogen som er med kommunen, blir det feil å tro at bøter er veien å gå, skriver Erik Næs i dette leserinnlegget.

I formannskapet sist mandag ble det vedtatt ny lokal forskrift om forebygging av koranasmitte.

I den forbindelse hevdet Høyres Emilie Schäffer at mer hyppig bruk av bøter vil være en vei å gå for å få folk til å følge reglene. Varden hadde et intervju med henne etter møtet og der blir dette blant annet knyttet til at det før jul var størst smitte i innvandrerbefolkningen.

I intervjuet blir hun sitert slik: «Når folk skylder på kulturelle og sosiale aspekter må man bli enda tydeligere: Da må vi fram med bøter.»

Les også
Mener flere må få bot for brudd på smittevern

Noen dager tidligere hadde to representanter for nevnte gruppe pekt på noen mulige årsaker til at smitten var stor de siste månedene før jul. Jeg oppfattet dette intervjuet som ærlig og modig, ikke som et forsøk på bortforklaring. Mer som en selverkjennelse på vegne av flere.

I formannskapet ble det informert om at det har vært en utstrakt dialog mellom organisasjoner og ledere i innvandrerbefolkningen. Denne dialogen har blitt opplevd positiv og kommunen har fått gitt råd, veiledning og begrunnelse for hvorfor vi har de tiltakene vi har innenfor skole, helse, familie og samfunn for øvrig.

På bakgrunn av den erkjennelsen vi leste om i intervjuet med representanter for innvandrerbefolkningen og den dialogen som er med kommunen, blir det feil å tro at bøter er veien å gå. Vi må derimot gi mer støtte, vise forståelse for at det er språkvansker og at førstegenerasjonsinnvandrere fra mange land har et forhold til myndigheter som er preget av adskillig mindre tillit enn det vi har her i Norge. Å begynne å straffe med bøter skaper ikke mer dialog og integrering, når mange av årsakene til at man ikke forstår eller følger regler er kulturelle. Vi må isteden intensivere dialogen, informasjonen, støtten og kontakten med innvandrerne.

Så må vi ikke glemme at selv om smitten er større i en gruppe, enten det er idretten, en bydel eller innvandrerbefolkningen, så følger de fleste av oss råd og veiledning. De fleste har til nå klart å unngå å bli smittet. Samtidig er det slik at blant de som blir smittet, er det personer som har fulgt regler til punkt og prikke.

Befolkningen som helhet er allerede trøtte og lei av å leve i unntakstilstand. Det gjelder de aller fleste av oss. Samtidig vet vi at vi må leve med ulike tiltak i flere måneder, kanskje lenger enn det vi tror i dag. Da er det viktig at vi som politikere legger til rette for tillit, forståelse, motivasjon og samarbeid med alle grupper i samfunnet. Det gjelder idretten, utdanningssektoren, menigheter, alle ulike lag og foreninger,….. -og innvandrerbefolkningen.

Det er jeg sikker på at Emile Schäffer også er enig i. Det skal hun og jeg arbeide sammen om i formannskap og bystyre. Så er jeg også enig med Emile Schäffer i at bøter av og til kan være riktig og nødvendig, men å true med det når innvandrerbefolkningen blir nevnt, er feil. Det tjener ikke saken.

Erik Næs, Skien KrF

Artikkelen fortsetter under annonsen.