Foto: Per Arne Rennestraum

«Det er mange som taper penger på konkursen»

Kafé K, strømpriser, veier og styreverv i kommunale selskaper står på dagsorden i dagens Hallo Varden.

Kafé K vil leve

Kafè K er konkurs, Konserthuset Cafè K er planlagt. Vi som har hatt Kafé K som vårt andre hjem er glade for at det blir nytt liv i kafeen. Tristessen tar oss når vi tenker på de siste tre årene. Kafeen fikk brannskader i mai 2018, ved inngangen til det som skulle bli den varmeste sommeren noensinne.

En sommer for mange besøk på kafeens dekk, med byens flotteste plassering lett over ælva. Ragnar Sanda er en uforbederlig optimist. Riktignok måtte Grenland Sigarselskap av 1998 flytte sin jubilumsmiddag 8. juni til Michel Seylmagers Hus, men Ragnar starta opp igjen og gjorde så godt han kunne. Inntektene blei ikke store nok, før våren 2020 var planlagt med fullt program i bakgården, med sceneopptredender hver helg.

Da kom koronaen og stengte ned hele Norge. Ragnar ville fortsatt ikke gi seg, men holdt i gang selv om han erfarte at virksomheten lå nede. Ære være Massod Huseini og Goran Alikhani som i høst gjorde et ærlig forsøk på å redde driften. Goran er en kokk vi fastboende satte stor pris på. God kokk med nydelige retter og som satte gjestene i sentrum med hyggelig prat og ekstraservice.

Det er mange som taper penger på konkursen, redningspakken til Massod og Goran var ikke stor nok. Det er både trist og leit. Her er det dessverre bare tapere. Men nå kan vi takke gårdeier Harald Skogen for at de to redningsmennene får en ny sjanse. Uten en gårdeier med et stort hjerte ville ikke dette gått, ikke for Ragnar og heller ikke for Massod og Goran. Nå gleder vi oss til gjenåpning.

Inge Jørgensen

Tidligere aksjonær og fastboende

Råd til en dusj?

Nå har prisen på en dusj kommer opp i kr 10. Ender vi opp med at mange ikke ser seg råd til å ta vaske seg? Vil det henge henge igjen en eim på buss og trikk? Ikke dusja!

Vi hadde engang noe som het SKK – Skiensfjordens kommunale kraftselskap. Det hadde i sine statutter at det skulle forsyne innbyggerne i Grenland med billig strøm! Men det er lenge siden.

Noen glupe politikere fikk den geniale ideen å selge seg delvis ut av kraftselskapet. Kort sagt, kvitte seg med arvesølvet. Kraftproduksjon som er en pengemaskinen. Genialt!

Men det stopper ikke der. Nasjonalt har man funnet ut at det er penger på å tjene på å eksportere vår kraft. Det legges kabler i øst og vest og kraften selges ut av landet. Det er å forundres over at det er enkelt å legge kraftlinjer ut av Norge. Over dype hav-renner. Men her i landet er det derimot komplisert å få frem kraften flere steder!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kraft er som sagt en internasjonale handelsvare. Og prisen bestemmes på en forunderlig måte på en kraftbørs. Og derfor må prisen styres av denne innretningen. Men mel for eksempel, er også en internasjonal handelsvare og prisen på mel går ikke opp til jul fordi så mange baker! Det skulle sett ut at prisen på mel blir skyhøy til jul fordi så mange skulle sørge for de sju slaga!

Finn E

Honnør til Robin Kåss

Vi leser i Varden i dag fredag om vegmyndighetenes tanker og planer om ny Rv36 forbi, gjennom og under Porsgrunn sentrum, prosjekter til anslagsvis 5 mrd. kr. En takk til Robin Kåss som klarer å se regional utvikling som annet enn bare å bygge store og flotte motorveier, gjerne med fire felt.

Han synes det nå blir nok med store veier, og kan tenke seg å bruke disse store pengene på fullføring av Vestfold banen og sammenkoblingen med Sørlandsbanen. Dette er miljø- og klimavennlige toner og framtidsrettet tenkning fra ordføreren i Porsgrunn!

Torstein Fjeld

Naturvernforbundet

«Rørende» forside i Varden

Tenk så «rørende» at to kjente nåværende og tidligere aktive politikere i Porsgrunn synes det «høres vanvittig ut» at det bores for å foreta grunnundersøkelser på Vessia tverrs over for rådhuset.

Samtidig har de samme politikerne vært med og ført prosessen fram til vedtak for bru over elva fem hus lenger opp langs vestsiden av elva. Der skal bygges på kvikkleire! Og relativt nybygget hus får bru inn på trammen til hovedinngangen.

Politikere er politikere - de reagerer «rørende» på vegvesenets forboringer i forbindelse med mulighetsstudie, men har samtidig «truet» gjennom ny bru over elva I omtrent samme område.

Innbygger med «politikerforrakt», dessverre

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Styreverv i kommunale selskaper

Leser med undring diskusjonen omkring styreverv i kommunale selskaper. Styrets primære oppgave er å sørge for at selskapet drives slik at virksomheten skaper mest mulig verdier for eierene, balansert mot krav til samfunn og bærekraft over tid. For å lykkes med slike målsettinger må styrets medlemmer innhente riktig erfaring og kompetanse for å forstå virksomhetens oppgaver og markedssituasjon.

Det kan jo i åpen konkurranse være at det innimellom finnes en politiker eller to som kan stille med relevant kompetanse, men for å lykkes er det naturlig å søke etter kandidater som har vist at de lykkes kommersielt i overførbare situasjoner og selskap - med andre ord folk med gode resultater fra næringsliv.

Og her kommer vi til det som jeg undres over: Det er vel relativt få politikere som har kommersiell erfaring og som med hånden på hjertet kan si de har lykkes med å utvikle næringsliv? Politikken er vel nettopp en plass for de som ikke har lykkes med så mye annet en talegaver?

Dette viser jo utallige oppslag i media - sist her i Porsgrunn kommune hvor det er titallsmillioner investert i ny ferge -og hvor ingen av politikerne forstod at en ferge innimellom må legge til land - før fergen ankom og gikk rett i opplag. Eller i Skien hvor millioner sløses med langt flere bystyrerepresentanter enn hva som kreves for en kommune av den størrelse?

Derfor underes jeg. Burde ikke de politikere som ønsker styreverv i kommunale selskaper heller bruke tiden sin til å styre egen kommune - etter beste evne?

Undrende

Foto: Per Arne Rennestraum