BEKYMRINGSMELDINGER:: Etter det Varden forstår, har antall ansatte som stiller seg bak bekymringsmeldingene om Jan Sivert Jøsendals lederstil steget til et tresifret antall. Foto: Fredrik Nordahl

Det er mye som tyder på at fylkeskommunen må se seg om etter en ny toppsjef

LEDER: Saken om fylkesrådmannens lederstil ser ut til å ha vokst til et omfang med kun én løsning.

Saken om fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendals lederstil vokser i omfang. Det har kommet flere alvorlige klager på fylkesrådmannens lederstil og oppførsel. Varden har tidligere skrevet at over 50 personer fra direktørnivå og nedover står bak klagene. Ifølge ansatte vi har snakket med skal tallet nå være over 100.

Varden kan også fortelle at fylkeskommunen har jobbet med saken i flere uker, og at Jøsendal har blitt oppfordret, av fylkesordfører Terje Riis-Johansen, om å ta noen dager fri. Fylkesrådmannen har tatt oppfordringen til følge. Dette harmonerer dårlig med det faktum at fylkesrådmannen selv skal behandle saken om bekymringsmeldingene, som Riis-Johansen har vært tydelig på at han skal gjøre. Det er å anta at det haster kolossalt med å få orden på ledelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune. I en slik situasjon, som fylkesordføreren omtaler som «alvorlig», skulle man tro at den som har fått i oppgave å ordne opp bør være på jobb.

Til Varden, som har sett innholdet i flere av bekymringsmeldingene, sier Jøsendal at meldingene er taushetsbelagte «også overfor fylkesrådmannen» og at han derfor ikke kan kommentere dem. Hvordan han da skal jobbe med denne saken, framstår som noe forunderlig. Et allmøte om lederkrisen, som skulle ha vært avholdt på fredag, ble skjøvet til den 14. oktober fordi tidspunktet kom for tett på helg og høstferie. Dette er en pussig begrunnelse.

Enhver leder – og særlig toppleder – har utvilsomt et ansvar for å sørge for at arbeidsmiljøet er bra. Således er det ikke veldig unaturlig at Jøsendal selv må ordne opp i problemer som angår ham selv. Det er imidlertid mye som tyder på at dette har gått for langt, og at Jøsendal ikke har vært i stand til å ordne opp i eventuelle uoverensstemmelser og problemer, som igjen har ført til at problemet har vokst til et omfang som ryster hele organisasjonen.

I den grad topplederen har forsøkt å ordne opp, er det svært mye som tyder på at han har mislyktes med dette, og når saken «sprekker» og blir offentlig kjent, heves alvorlighetsgraden flere hakk. Problemene i fylkeskommunen er utvilsomt en intern sak, men har også betydelig offentlig interesse; det er tale om en stor og offentlig organisasjon som løser viktige oppgaver på vegne av fellesskapet. Jøsendals eksterne kommunikasjon har, i liten grad, bidratt til å slukke brannen.

Omfanget og innholdet i bekymringsmeldingene gjør at det er alarmerende mye som tyder på at Vestfold og Telemark fylkeskommune må se seg om etter en ny toppsjef.

Les også
Klagene har fortsatt å komme: – Det er en alvorlig situasjon
Les også
– Jeg har i dag rådet fylkesrådmannen til å ta noen dager fri. Han har valgt å følge rådet
Les også
Over 20 ledere sendte bekymringsmelding: Mener toppsjefen detaljstyrer og irettesetter