TO ALTERNATIVER: Det er to alternativer for å begrense infeksjonen – med betydelig forskjellige sjanser for suksess, skriver Jörn Klein. Foto: Anja Holmsen

Det er nødvendig med ytterligere tiltak

Omikron-varianten har et uvanlig stort antall iøynefallende mutasjoner. Det er 50 og 32 av dem er i piggproteinet alene, som spiller en sentral rolle for selve viruset og som angrepspunkt for immunsystemet.

Noen endringer er allerede oppdaget i forskjellige andre virusvarianter. Dette gir oss muligheten å gjette hvilke egenskaper omikron kunne ha – men ikke mer enn det. Andre genetiske endringer i omikron er fortsatt helt uutforsket.

Men det er ikke bare mutasjonsprofilen som bekymrer meg og andre forskerne. De første epidemiologiske dataene som forelå i slutten av november fra Sør-Afrika viser at varianten blitt dominerende i løpet av få uker.

En stor bekymring er at omikron ikke bare kan være mer smittsom, men også unnslippe immunsystemet til vaksinerte pasienter til en viss grad (Immunescape). Det er fortsatt uklart om og i hvilken grad omikron har denne evnen. Studier er allerede i gang og vil gi innsikt i de kommende ukene.

Men jeg kan tørre å komme med de første forsiktige spådommene på grunn av de kjente endringene i genomet til varianten.

Først og fremst handler det om antistoffene som vi mennesker danner etter en vaksinasjon eller infeksjon. De er først og fremst rettet mot spike- eller piggproteinet til viruset. Hvis det endres av mutasjoner – som med omikron – kan antistoffer være dårligere i stand til å gjenkjenne det. Noen av mutasjonene i genomet til den nye varianten er allerede kjent for å gjøre det vanskeligere for antistoffer å binde seg til viruset. omikron kombinerer mange kjente fluktmutasjoner med en rekke andre mutasjoner i samme regioner av piggproteinet og jeg antar derfor at den nye varianten blir betydelig mindre nøytralisert av antistoffer og det betyr at det smitter mer også blant vaksinerte.

Men det finnes også positive nyheter!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Selv om antistoffer er kanskje mindre effektive mot omikron bety det ikke at du nå er helt ubeskyttet til tross for at du er vaksinert. For immunresponsen består ikke bare av antistoffer, men også av T-celler. Det er de som ifølge dagens kunnskap gir et betydelig bidrag til en meget god beskyttelse gjennom vaksinasjon mot et alvorlig forløp og død fra covid-19.

For å si det enkelt blir ikke T-celler så lett forstyrret av mutasjoner, da de ofte gjenkjenner piggproteinet på andre steder enn antistoffer gjør. Derfor er T-celleresponser mer robuste og ikke påvirket av kjente Immunescape-mutasjoner. Jeg antar derfor at vaksinasjonene også beskytter omikron mot et alvorlig forløp.

Men det er allerede klart: vaksinasjonene og spesielt boosterne er fortsatt det mest effektive verktøyet mot pandemien. Fordi vaksinasjonsbeskyttelsen mot smitte avtar allerede etter noen måneder øker sannsynligheten for en infeksjon, en sykdom og et alvorlig sykdomsforløp som gjør sykehusinnleggelse nødvendig. For å forhindre dem er en boostervaksinasjon helt nødvendig.

Alle vaksiner godkjent i Norge er svært effektive mot alvorlig sykdom pga. koronaviruset. Hvor lenge denne vaksinebeskyttelsen virker er fortsatt uklart. Registreringsstudiene og videre undersøkelser har vist: Vaksinene beskytter mot infeksjon og alvorlig sykdom i minst noen måneder. Det er imidlertid indikasjoner på at vaksinasjonsbeskyttelsen avtar over tid og derfor er en tredje dose viktig, tillegg til at mennesker i hele verden få tilgang til vaksinen.

Generelt har spesielt unge og friske mennesker fortsatt svært god vaksinasjonsbeskyttelse mot et alvorlig sykdomsforløp med COVID-19 selv 6 måneder etter grunnvaksinasjonen. Beskyttelsen mot infeksjon avtar imidlertid betydelig over tid. I tillegg kan boostervaksinasjonen forventes å gi en mer robust, langsiktig vaksinasjonsbeskyttelse. Å kombinere grunnimmunisering med boostervaksinasjon er allerede en etablert prosedyre for andre vaksinasjoner og er absolutt fornuftig fra et immunologisk synspunkt.

Norge står i disse dager overfor nok en intensivert opptrapping av covid-19-krisen. Det er å frykte at deler av politikken og offentligheten ikke vil forstå dramatikken i situasjonen til fulle.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I motsetning til forrige vinter, har vi med hurtigtester, FFP2-masker og framfor alt vaksiner, flere og bedre «verktøy» tilgjengelig for å dempe spredningen av viruset. Ikke desto mindre har spredningen av den svært smittsomme Delta-varianten, den betydelig for lave vaksinasjonsraten blant barn og unge mennesker, synkende immunitet selv etter to vaksinasjoner, og de utilstrekkelig strenge tiltakene for å begrense pandemien, ført til at den kommende Corona-vinteren for Norge igjen er en massiv sosial utfordring. For å stoppe den ytterligere økningen i dødsfall i forbindelse med covid-19-infeksjoner og undertilførsel av andre alvorlig syke pasienter på grunn av overbelastning av sykehus, må klare og strenge tiltak iverksettes så raskt som mulig etter enhetlige kriterier. Framveksten av nye virusvarianter – som omikron-varianten – som kan være mer smittsomme gjør rask og konsekvent handling enda mer presserende.

I tillegg til den mellomlange og langsiktige effektive økningen i vaksinasjonsraten, er det påtrengende nødvendig å iverksette ytterligere tiltak som har umiddelbar effekt. Det er to alternativer for å begrense infeksjonen – med betydelig forskjellige sjanser for suksess:

Alternativ 1: Umiddelbare omfattende kontaktbegrensninger, i hvert fall i regioner med høy forekomst (så ikke noe julebord for Raymond). Der personlige kontakter ikke kan unngås, er et generelt munnbindkrav obligatorisk – ideelt med FFP2-masker.

Med streng implementering vil dette alternativet få slutt på den eksponentielle økningen av nye infeksjoner i den nåværende 4. bølge og dermed også motvirke overbelastning av helsesystemet.

Alternativ 2: Strengt, kontrollert og sanksjonert koronapass-regulering- dette vil være også effektiv, men veldig vanskelig å omsette.

Viruset er utbredt blant barn og mange unge. Generelt må det understrekes at det først og fremst er opp til voksne å beskytte seg selv og andre mot skade ved å vaksinere seg og tilbyr barna vaksine. Tyskland starter vaksinasjon av barn over 5 år 13. desember.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Selv om yngre barn sjelden blir alvorlig syke sammenliknet med voksne, betyr de høye forekomstene at antallet alvorligere sykdommer øker også blant dem. I tillegg bidrar antall infeksjoner i barne- og ungdomsgruppen til infeksjonsprosessen. I sin tur blir barn indirekte hardt rammet av tilsvarende konsekvenser i familie og samfunn, for eksempel når nære pårørende blir syke eller dør, deres sosiale liv begrenses drastisk på grunn av nedstengning eller skoler og barnehager må stenges igjen.

Tatt i betraktning de direkte og indirekte konsekvensene som er listet opp, anbefaler jeg helt klart vaksinasjon av barn og ungdom fra fem år med en passende vaksine.

I tillegg bør følgende tiltak som munnbindkrav for lærere og elever i alle klassetrinn under hele oppholdet i skolebygningene, regelmessige tester (minst tre ganger i uken) for tidlig oppdagelse og unngåelse av smitte og tidligere juleferie innføres.

Jörn Klein

professor i mikrobiologi og smittevern