ROBEK: Dersom kommunestyret vedtar dette budsjettet, er det stor fare for at Midt-Telemark havner på Robek, var beskjeden kommunedirektør Per Dehli måtte gi ordfører Siri Blichfeldt Dyrland og kommunestyret. Foto: Halvor Ulvenes

Det er noe som ikke stemmer i Midt-Telemark

LEDER: Bø har hatt kjempevekst i mange år, men kommuneøkonomien er helt elendig. Dette henger ikke sammen.

– Dette er enn blåmandag for den nye kommunen. Intensjonsavtalen om sammenslåing mellom kommunene Bø og Sauherad sa at vi skulle få bedre økonomi. Ett år etter sammenslåingen kan vi konstatere at dette slår ikke til. Det er trist og var ikke dette vi så for oss.

Det var den nokså biske kommentaren fra Midt-Telemark-ordfører Siri Blichfeldt Dyrland (Sp) til Varden etter at kommunens nytiltrådte kommunedirektør, Per Dehli, la fram sitt budsjettforslag mandag.

Kommunalsjef Hanne Winberg anslår at kommunen mangler 22,5 millioner kroner for å komme i balanse. Som følge av dette er en rekke tiltak foreslått nedlagt. Kommunedirektøren vurderer at «dersom kommunestyret vedtar dette budsjettet, er det stor fare for at Midt-Telemark havner på Robek».

I klartekst betyr dette at Midt-Telemark kommune settes under administrasjon fordi den selv ikke evner å styre seg selv på skikkelig måte. Det vil i så fall ikke være første gang.

Dårlig kommuneøkonomi er en gjentakende klagesang fra de fleste kanter av fylket og landet. Unntaket er kommuner som nyter godt av kraftinntekter. Det er likevel grunn til å spørre seg selv om hvorfor Midt-Telemark har en så elendig kommuneøkonomi at «vergemål» kan bli neste stopp – igjen.

I perioden 2000–2016 hadde Bø en befolkningsvekst på over 30 prosent, ifølge Knut Vareide på Telemarksforsking – i nettopp Bø. «Bø framstår som en robust kommune i dag. Befolkningen er relativt ung og velutdannet. Næringslivet er variert bransjemessig og derfor lite sårbart. Boligmassen er ny og attraktiv,» skriver Vareide i rapporten «Suksessrike distriktskommuner anno 2018». Hvor nettopp Bø pekes ut som en suksesskommune.

Det er ingen som helst tvil om at Bø er et svært attraktivt sted å bo og arbeide. Bostedsattraktiviteten beskrives som «skyhøy». Kulturtettheten og «kaffe latte-faktoren» er også langt over hva andre kan skilte med. Ser man på handelsstatistikker, kommer Bø godt ut også her.

Likevel – nærmest til tross for dette – er kommuneøkonomien elendig. Det bør den ikke være, alt tatt i betraktning. Nå er også kommunen blitt fylkets dyreste å bo i. Hvis en kommune med så stor vekst ikke klarer å få hjulene til å gå rundt, hvem skal da klare det? Det er noe som ikke stemmer.

Kan det ha noe med hvordan kommunen ledes å gjøre?