KAN BLI: Carl I. Hagen kan bli den eldste på Stortinget etter valget. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Det er påfallende at partiene som selv mener dette ikke er i stand til å følge opp selv

LEDER: Stortinget er nærmest kjemisk fritt for eldre.

Stortinget er nærmest kjemisk fritt for eldre. Etter kommende valg kan Stortinget, i beste fall, ende opp med én representant i 70-årene, skriver Aftenposten. Denne representanten kan bli Carl I. Hagen, som på ingen måte står på sikker plass.

– Sammensetningen av Stortinget er mer og mer i utakt med befolkningen. Det er et paradoks, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til avisen.

Hun har til dels rett i det. Siden 1960-tallet har snittalderen for stortingsrepresentantene vært synkende, men den har aldri vært skyhøy; den var høyest i 1961, med 53,8 år. Ser man på gjennomsnittet for perioden 1900-2017, er snittalderen rett i underkant av 50 år. Det er ikke slik at jo lenger tilbake i tid man går, jo eldre var representantene. I 1900 var snittalderen 48,3 år – altså et par år over dagens nivå.

Utfordringen er at det er få som er over 70 år. Martin Kolberg (Ap) var den eldste ved forrige valg. Han var 68 år på valgdagen. 24 av de 169 representantene var i aldersgruppen 60–69. 18 var i gruppen 18–29 år. Det som imidlertid er positivt, er at kvinneandelen har vært stigende, og på snaut 41 prosent i dagens storting.

Det er innlysende at Stortingets sammensetning burde ha vært bedre. Det er simpelthen for svakt at partiene ikke nominerer flere eldre. Det har vært en evig kritikk at det er «gråhårede menn» sitter med makt, og i mange tilfeller stemmer det, men for landets øverste, folkevalgte forsamling, er dette ikke tilfellet. Det er et problem.

Samtidig kan en bevisst satsing på et «eldre storting» føre til et nytt problem: Mangel på fornyelse. De fleste politikere med en viss alder har vært politikere lenge. Det er få som kaster seg inn i rikspolitikken etter endt yrkeskarriere. Politikken er snarere yrkesveien for mange. Det kan føre til at sammensetningen ikke speiler befolkningen særlig mye bedre, bare at sammensetningen blir eldre.

Til sammenlikning er snittalderen i det amerikanske senatet 63 år. Her er det fem over 80 og én under 40. I Representantenes hus er snittalderen 58, med elleve over 80 og én under 30. Snittalderen i USA er 38 år. Og gjennomsnittsalderen? 38,5 år. Altså omtrent som i Norge.

USA er for øvrig et godt eksempel på at klokskap ikke nødvendigvis noe som følger med alderen.

Det er bred politisk enighet i Norge om at vi må stå lenger i jobb og at eldre er en ressurs. Det er utvilsomt sant, men det er påfallende at partiene som selv mener dette ikke er i stand til å følge opp selv, ved å nominere eldre lenger opp på listene.