NYANSERT: Jeg forstår godt at Tommy Ballestad også tar med disse to sakene dersom han kun forholder seg til slik media har framstilt sakene, men synes det er riktig at også et mer nyansert bilde av sakene kommer fram, skriver Tor Arnesen. Foto: Jan Bjørn Taranrød

Det er riktig at også et mer nyansert bilde av sakene kommer fram

Bystyrerepresentant Tommy Ballestad varsler gjennom TA og Varden at han vil fremme mistillitsforslag mot ordfører Hedda Foss Five.

Det har han sikkert full rett til. Han lister opp en del saker, og hvor jeg reagerer på to saker som jeg kjenner godt til med bakgrunn i at jeg var saksbehandler for disse to sakene.

Jeg er ikke medlem av noe politisk parti og har ofte beundret Skiens politikere fra alle partier. Det er imponerende hvordan de står på for byens beste. Jeg har også sagt ifra når jeg har hatt kritiske synspunkter.

I sandsaken skrev jeg bl.a. i 2014 en sak hvor rådmannens forslag til vedtak var å stanse sanduttaket. SV, R, AP stemte for rådmannens forslag.

V, FrP, H og KrF fremmet et fellesforslag: «Driften av Skien Lufthavn AS videreføres i 2015 med tilskudd som i 2014. Det forutsettes at salg av grus og masse fortsetter også i 2015». Dette fikk flertall og ble vedtatt.

I rekkverkssaken var jeg saksbehandler til jeg gikk av med pensjon i november 2019. Forhandlingene om kostnadsfordelingen var da i sluttfasen. Min etterfølger i saken tok fatt på bystyresaken for sluttbehandling. Før saken kommer til behandling starter fylkeskommunen arbeidene med rekkverket. Verken rådmann, ordfører, eller andre i Skien kommune ble informert.

Jeg påtok meg i denne saken en del av skylden for at det kunne skje gjennom en fem siders redegjørelse til kontrollkomiteen og kommunerevisjonen. Denne ble også sendt til TA og Varden.

Det hører med til historien at jeg av TA ble presset til å trekke et innlegg jeg hadde skrevet om sandsaken, og ble i rekkverkssaken lovet en rettelse av en grov feil i en artikkel. Rettelsen kom aldri.

Jeg forstår godt at Tommy Ballestad også tar med disse to sakene dersom han kun forholder seg til slik media har framstilt sakene, men synes det er riktig at også et mer nyansert bilde av sakene kommer fram. Hvorvidt det likevel er grunnlag for et mistillitsforslag, er det naturligvis ikke opp til en pensjonist å vurdere.

Avslutningsvis vil jeg også gi honnør til media for at de gransker våre tillitsvalgte og stiller kritiske spørsmål. Det er en viktig rolle i samfunnsdebatten. Noen ganger lurer jeg imidlertid på om de også utover det sentrale PFU har «Etiske retningslinjer».

Tor Arnesen Scheen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ettersom det, i innlegget, framsettes en påstand av faktisk art om TA, er innlegget blitt forelagt TA for samtidig imøtegåelse.

Sjefredaktør Ove Mellingen svarer slik:

Tor Arnesen har av en eller annen grunn vært kontinuerlig irritert på pressen i noen år nå. Så vidt jeg kan forstå startet det da han var sentral i sand-skandalen på Geiteryggen, som han viser til i dette innlegget. Det må Tor få lov å være.

Den gangen ønsket noen sentrale folk i Skien kommune å få det til å framstå som det ikke hadde skjedd noe som helst galt i grustaket på Geiteryggen. En sentral politiker gikk så langt at hun mente pressen burde be kommunen om unnskyldning. Politiet, ved lederen av felles kriminalenhet Skule Worpvik, var imidlertid uvanlig klar: «Det er ingen tvil om at det er tatt ut mer sand enn det er gitt tillatelse til, men fordi det ikke har vært kontroll på salgsstedet, er det vanskelig å skaffe bevis for det overskytende».

Det Tor Arnesen hevder om at TA skal ha presset ham til å trekke et innlegg, er også spesielt. Da jeg sjekket korrespondansen med ham i 2017 fant jeg følgende beskjed som kom på e-post:

«Hei. Jeg har hatt en prat med rådmann, og blitt enig om at jeg trekker min notis. God Jul mvh. Tor Arnesen Utbyggingssjef»