Foto: Cornelius Poppe / NTB

«Det er tåpelig hvis vi ikke kan få en gate oppkalt etter Tor Åge Bringsværd»

Generalforsamling i boligbyggelaget, Bent Høie, Tor Åge Bringsværd og slukking av lys er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Svar på «åpent spørsmål til SBBL»

SBBL følger kommunale og nasjonale retningslinjer når det gjelder å arrangere generalforsamlinger og årsmøter i boligselskapene. Vi følger situasjonen nøye, og informerer styrene i boligselskapene fortløpende.

Vi er opptatt av å arrangere årets generalforsamlinger og årsmøter på en forsvarlig måte slik at alle får mulighet til å delta.

Tor Erik Aas, leder bedriftsavdelingen i SBBL

Ro deg ned, Bent Høie (H)

I debatten på NRK 23.mars, var tema vaksiner. Det grenset nesten til det komiske, når Trygve Slagsmål Vedum har ordet, så brøt Bent Høie opptil flere ganger med «Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen».

Avslutningsvis på debatten, prøvde Bent Høie seg på nytt, da Trygve Slagsmål Vedum, vinklet inn på et nordisk samarbeide. Bent Høie: «De nordiske landene er medlem av EU». Programleder Fredrik Solvang: «Det får da være grenser».

Til det er å si: Frihandelsavtalen med EF fra 1973, som det het den gangen er ikke sagt opp, men EØS-avtalen erstattet fra 1.januar 1994 i all hovedsak denne med unntak for fiskeri og landbruksområdet.

Som en kuriositet kan nevnes at Nei til EU har rundt 21.000 medlemmer. Nei til EUs vervekampanje har fått 400 nye medlemmer hittil i mars. Europabevegelsen har tre tusen og sekstini. Det skader ikke med litt realisme, parker drømmen om fullt medlemskap i EU, Bent Høie.

Åge Eriksen

Oslo 20210317. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse om koronasituasjonen.Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud/NTB

Brikke

Den neste brikka fra kommunen skal vel kanskje plasseres på dosetet?

Dodraugen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tor Åge Bringsværds gate

Jeg er så innmari enig med Gro Bjørntvedt og Finn Erik Karlsen, som skriver at det er «Mangelen på vilje til å hedre noen som bør hedres! Mangelen på vilje til å sette pris på det imponerende forfatterskapet hans og innse hvilken betydning han har hatt og har for både voksne og barn.»

Det er tåpelig hvis vi ikke kan få en gate oppkalt etter Tor Åge Bringsværd.

Lulle Løberg

Ein times ljossløkking – symbolsk truverde?

Symbolhandlinga Earth Hour, eller den såkalla jordtime, blir markert laurdag 27. mars kl. 20.30. Millionar av menneske rundt om i verda vil slå av ljoset ein time denne kvelden for å vise at dei står samla i kampen mot klimaendringar og for ein levande natur og eit godt miljø.

Forholdet vårt til naturen er i ubalanse fordi me blir meir og meir naturfjerne etter som livsstilen blir stadig meir knytt til materialisme, overflod og egoistisk sjølvdyrking på bekosatning av klimaet og naturressursane.

Markeringa av jordtimen byrja fyrste gong i Sydney i Australia i 2007 og har sidan spreidd seg til ei global rørsle. I Noreg har WWF Verdas naturfond stått bak markeringa kvart år sidan 2009.

Så kan ein saktens spørje seg om det etiske og moralske truverdet i denne handlinga, når ein veit at ljosorgiane frå store offentlege og private signalbygg og andre institusjonsarenaer, frå bysamfunn og hyttebyar verda over skin døgnet rundt dag og natt året rundt, men kanskje symbolsk blir sløkt denne eine timen ein gong i året.

Jon Ingebretsen

WWF-medlem og MDG-politiker