KUNSTDEBATT: Jon Vogt Engeland har skapt debatt med verket «Sneaker Weights (Nike Air)» på Telemarksutstillingen i år.

– Slipper en kunstner en fjert, peker på den og kaller den kunst, så er det kunst

Kjære E. Abrahamsen og Reidar H.: dette er Telemarksutstillingen 2020, ikke Telemarksutstillingen 1850.

1. september ble det trykket to innlegg i Varden om Telemarksutstillingen som for tiden vises på Skiens kunstforening på Ibsenhuset. Det ene, ført i pennen av E. Abrahamsen, gir karakteristikker av fire kunstverk inkludert ett av mine verk «Sneaker Weights (Nike Air)». Karakteristikkene har som hensikt å så tvil om verkenes status som kunst.

Abrahamsen, la meg forklare hvordan jeg ser på saken: slipper en kunstner en fjert, peker på den og kaller den kunst, så er det kunst. Ønsker en jury å stille ut fjerten, så er det kunst. Kommer det en kunstsamler og ønsker å kjøpe fjerten, for for eksempel 17.000 kr, så er det kunst. Ergo, kunstverkene på Telemarksutstillingen er uten tvil kunst. Om de er gode eller dårlige kunstverk, om de er interessant eller ikke, er imidlertid opp til diskusjon. En nyansert debatt om kunstnerisk kvalitet, fundert på faglig nysgjerrighet og opplyste argumenter ønsker jeg velkommen.

Det andre innlegget, skrevet av Reidar H., beskylder verket «Sneaker Weights (Nike Air)», bestående av joggesko, betong, elvestein og lastebånd i polyester, for plagiat. Han argumenterer med at det ikke er kunstneren, meg, som har sydd joggeskoene, eller støpt vektene som ligger oppi. Til info Reidar: Jeg har faktisk støpt betongen oppi joggeskoene selv, men det ville ikke vært noe mere plagiat om jeg hadde fått noen andre til å gjøre det.

En kunstmaler går til butikken for å kjøpe lerret, maling og pensler. De er utviklet og produsert "ute i den store verda". Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kjøpe maling og å kjøpe et par sko. Verket er ikke plagiat, men inngår i den verdensomspennende strømmen av produkter, ideer og visuelle uttrykk.

Smaken er som kjent som baken. Men den ene bakhalvdelen må allikevel leve med den andre som nærmeste nabo. Jeg ønsker derfor å legge til rette for et godt naboskap. Mitt inntrykk er at vi deler en interesse og et engasjement for kunst. Det mener jeg, tross alt, er et godt utgangspunkt. Jeg ønsker derfor å invitere dere til omvisning i Telemarksutstillingen på Skiens kunstforening. Det vil gi oss sjansen til å diskutere kunstnerisk kvalitet, og andre spennende temaer, ansikt til ansikt.