Foto: Arkiv

Det er vanskelig å se logikken i at det skal være dobbeltspor fra Porsgrunn til Larvik, men ikke videre fra Larvik

LEDER: InterCity-utbyggingen må ikke halveres. Den må forseres.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet har levert sine innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033. De vil skalere ned jernbaneplanene for de kommende årene. – Vi dropper fullt dobbeltspor i det som kalles ytre Intercity – det betyr at det ikke blir dobbeltspor til Lillehammer, Skien og Halden, men bare til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR til NRK.

For Grenlands del er nyheten ikke spesielt god. De nye planene tar til orde for å bygge dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord etter at utbyggingen i Tønsberg er ferdig i 2025.

La det være klart: Det er snakk om en relativt solid utbygging likevel. Prislappen er 76 milliarder kroner – eller halvparten av det opprinnelige kostnadsanslaget for en såkalt full InterCity-utbygging innen 2034. Tanken om å skalere ned utbyggingen bør imidlertid møte motstand fra politisk hold.

Den ene årsaken er av hensyn til de som faktisk reiser med tog i dag. Til NRK sier Prosjektdirektør for NTP i Bane NOR, Anne Siri Haugen, at «vi foreslår å bygge bit for bit, målet er at togtilbudet forbedres trinnvis for kundene». Det er langt fra sikkert at kundene er enige i at dette er en god idé.

Det andre hensynet er dette: Hva vil vi med norsk samferdsel- og togpolitikk? Vil vi at flere skal ta toget? Hvis svaret er ja – og det bør det være – må myndighetene sørge for at vi har en infrastruktur som legger opp til det. Det bør være et innlysende mål å ha sammenhengende dobbeltspor i og fra de folkerike regionene på Østlandet og inn til hovedstaden.

Det er mulig det gir mening på et tegnebrett at det skal være dobbeltspor på kun deler av strekningene, men det er vanskelig å se logikken i at det skal være dobbeltspor fra Porsgrunn til Larvik, men ikke videre fra Larvik.

Den såkalte Eidangerparsellen, fra Farriseidet til Porsgrunn, åpnet i 2018. Det er dobbeltspor som er dimensjonert for å reise i 250 kilometer i timen. Reisetiden ble redusert med 20 minutter – og avstanden er kun 22,5 kilometer. Det er innlysende at dette er attraktivt for kundene, men også for byene og regionene. Den gode infrastrukturen mellom Grenland og søndre Vestfold (i førte rekke Larvik) gjør at mobiliteten blir mye større; det er uproblematisk å bo i Larvik og jobbe i Porsgrunn eller motsatt. Slik må det også være dersom vi skal ha en ønsket utvikling. Infrastrukturen er helt avgjørende.

Ja, full utbygging er kostbart, men nødvendig, og den blir neppe billigere 15 år fram i tid. Det er bare å få det gjort. Jo før, jo bedre.