SAMLET SEG: Flere ansatte samlet seg foran rådhuset for å markere, skriver Sølvi Nyheim og Marita Fahre-Skau.

Det er viktig å si fra når situasjoner ikke er riktig og rettferdig

Onsdag 24. november stengte mange av de private barnehagene i Skien dørene kl. 14:00, sammen med nærmere 1000 andre private barnehager i landet.

Flere ansatte samlet seg foran rådhuset for å markere dette. Av totalt 839 barn i disse 11 barnehagene så var det kun 5 prosent som ikke var hentet til klokka 14:00. Altså ble 95 prosent hentet. Mange av de som ikke hentet før kl. 14 hadde samfunnskritiske yrker og måtte av den grunn ha barnehageplassen mens kun 1 prosent uttrykte at de ikke hentet fordi de ikke støttet aksjonen.

Alle styrerne som var representert melder om veldig mye positive og støttende foreldre. Mange foreldre uttrykker at de støtter barnehagens reaksjon og forstår at den kommer. Det er viktig å si fra når situasjoner ikke er riktig og rettferdig, og dette er en slik situasjon. Med et tilskudd som øker mindre enn lønnsøkningen fra 2021 til 2022 så er det ikke bærekraftig å drive barnehage videre og da må vi si fra.

I Skien kommune går over 50 prosent av barna i private barnehager og de årlige brukerundersøkelsene viser at foreldrene er fornøyde med kvaliteten. Vi private ønsker å fortsette å tilby foreldrene barnehager med god kvalitet som er preget av trygge barn og varme voksne, men med kutt i et allerede trangt tilskudd så blir dette vanskelig.

Sølvi Nyheim, Espira Kulturstien barnehage

Marita Fahre-Skau, Skauen kristelige barnehage AS