Det er viktig at vi samles om å si nei til ny skole på Tveten

Sjølv om samfunnet og interessegruppa for ny skule på Stridsklev/Flåtten blei med på fellesdugnaden og utsatte folkemøtet etter anbefalinger fra folkehelseinstituttet betyr ikkje dette at vi ikke fortsetter kampen for ny ungdomsskule på Stridsklev/Flåtten.

Derfor er det viktig nå at vi som samfunn på Stridsklev, Herøya og Grønli samles om å si nei til ny skule påTveten. Frå 2016 og til i dag er det betydelige premissendringer som ligger til grunn for at skulesaken bør sjåast på nytt med nye auge. Og det er eit faktum at Stridsklev/Flåtten er midtpunktet for befolkningen i området, Tveten er i ytterkant.

Herøya-elever er desverre blitt ein kasteball i denne prosessen, og det har per nå ikkje kommet eit einaste argument på kvifor Tveten er valgt.

Ikkje la dette bli ein sak der det går prestisje i saken, men lytt til folket, ikkje avblås oss med flåsete svar, men møt oss heller og hør på våre argumenter på kvifor vi meiner at det er ein bedre plassering på Stridsklev/Flåtten området.

Noko kan nevnes som:

– Flåtten området favner eit større område der det faktisk bur folk.

– Det er store og gode uteområder for barna/ungdomen.

– Infrastruktur og trafikksikkerhet, er dette konsekvensutredet?

– Har det vore rundspørring av befolkningen i dei nevnte kretser som berøres?

– Har foresatte/foreldre og personal ved BOVIS blitt spurt om kva dette betyr og om eventuelle konsekvenser for deira barn?

Vi vil minne dei folkevalgte om å lytte til menneska der det gjelder og at det ikkje er for seint å snu!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Karin B. Skeimo, Even Garvik Andersen, Kjell Ole Glittum, Tarjei Nygaard, Ole Christian Leerstang, Olav Havstad, for interessegruppa for ny ungdomsskole ved Flåtten