helene sundell Foto: SINDRE OMENÅS

«Tiden er bare vond. Det finnes ikke avbrekk eller håp om at noen skal se deg og redde deg»

Det finnes en krise i krisen. Den er veldig alvorlig! Jeg tenker på dem ofte nå. Jeg er urolig.

Jeg har selv opplevd årevis med isolasjon i hjemmet mitt sammen med min overgriper. Tiden går fryktelig sakte. Tiden er bare vond. Det finnes ikke avbrekk eller håp om at noen skal se deg og redde deg.

Det er en nær sammenheng mellom familiens økonomi og foreldres vansker med rus, psykisk helse når utøvelse av vold og kriminalitet skjer disse barna.

Trykket i de utsatte hjemmene øker nå daglig. Situasjonen er veldig farlig.

Den verste katastrofen disse barna kunne oppleve nå var at samfunnet stengte av. Menneskene de ellers hadde rundt seg er borte. De traumer som lages i mange hjem vil prege mennesker i generasjoner.

Denne tiden er uvirkelig for oss alle. Vi savner alle hverdagen.

Noen savner hverdagen mer enn vi kan begripe.

116 111 Alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen nå i krisen.