Foto: Arkiv

«Det gamle Porsgrunn som forsvinner»

Et bybilde som endres i Porsgrunn, strøm og brøyting er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Byens ansikt

Det gamle Porsgrunn som forsvinner. Bybildet endres. Stilt, nesten umerkelig, skifter bildet fra tid til annen.

Det gamle må vike for det nye. Slik er jo naturens lov, for noen da. Vi fester oss heller ikke nevneverdig ved at hus rives.

Kanskje føler vi et savn i øyeblikket,men enhver er jo så opptatt med sitt at umerkelig viskes det gamle bybildet ut og dessverre det nye fester seg.

Gunnar West Sørlie

INP

Rikinger skal få svi

Leste i VG at Moxnes vil bli det nye arbeiderpartiet og at «rikinger» skal få svi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tviler på at arbeiderpartivelgere er så naive at de tror arbeidsplasser skaper seg selv. At «rikinger» skal få svi, blir litt som å skyte hesten og la redskapen stå igjen. Vi burde heie på de som bruker kapital og energi til å skape det Norge vi alle har glede av.

Er ikke sikker på at så mange misunner de «rike» hverdagen de har.

Ideologien til Moxnes har beviselig falt i land etter land, har ingen tro på at den selv om Moxnes proklamerer den.

Han har mange fornuftige enkelt saker, men å la «rikingene» svi, nei det tror vi ikke på, la de heller dra lasset. Agendaen er nok en annen enn pengene de aldri rekker å bruke opp.

Johan Z. T.

Strøm en menneskerett?

Ikke en menneskerett med billig strøm, mener Hansson ifølge NTB. Og han fortsetter: «Så blir vi forskrekket når prisen blir den samme som folk i Mellom-Europa er vant til å betale.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men er ikke klimaet litt annerledes i Mellom-Europa? Mye rare folk vi får valgt inn på Tinget.

Enda mer forskrekket, ja ikke bare forskrekket, men sjokkert, hadde vi blitt hvis vi hadde fått de samme prisene på matvarer, sprit og fossil biler som de har i Mellom-Europa! Men ingen fare! Det vil ikke skje.

Hadde Rasmus fått det som han ville, ville julebelysning bli forbudt og vi skulle sitte hjemme inntullet i pledd og hutret. Da kunne Statnett sendt strømmen vår ut i Europa til gjeldende europriser med et kjempeoverskudd. Men hva skal alle de pengene brukes til?

Jeg går ofte i 50 prosent-kassa i dagligvare butikkene. Der er det mye godt å finne. Jeg ønsker at Statnett har en 50 prosent-kasse på strøm! Den strømmen som har gått ut på dato. Men strøm går ikke ut på dato? Det er bare ledelsen som gjør det. I lett blanding med tafatte politikere.

Hva er det sentrale, at Statnett får tidenes overskudd, eller at vi, «vanlige folk», kan varme opp våre kjem til en overkommelig kostnad?

Finn E

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Utbygging i elva

Svar på Gro Ballestads innlegg i denne spalten i forrige uke:

Reguleringsplanen for Klosterøya ble politisk vedtatt i 2010, og er et resultat av en lang prosess med bred medvirkning. Som du skriver, mener NVE at en utbygging i elven skal plasseres i sikkerhetsklasse F3. Denne sikkerhetsklassen gjelder for utbygginger hvor en oversvømmelse vil føre til store konsekvenser. Saken er nå til vurdering etter vannressursloven (konsesjon) hos NVE. Endelig byggetillatelse vil ikke bli gitt før forholdet til vannressursloven er avklart og det er dokumentert at sikkerheten vil være tilstrekkelig ivaretatt.

Mette Gundersen, leder by- og stedsutvikling i Skien kommune

Strøing og brøyting av private sideveier

Jeg bor ved en sidevei på Gulset. Den er nå speilglatt. Før høytiden må det være rimelig å forvente at slike sideveier blir strødd.

For eldre og personer med funksjonsnedsettelse er dette en stor risiko-ikke bare nå før høytiden, men også gjennom vinteren. Jeg kan ikke se at det er gått ut tilbud til eldre og personer med funksjonsnedsettelse at de også kan få kommunal brøyting selv om de bor ved privat vei. Det burde vært en selvfølge!

Nå i disse tider må det også være svært viktig at det ikke blir unødige sykehusinnleggelser pga fall og brudd!

Sten Ulrik Heines

God jul

Vi bor i verdens beste land å leve i. FN har finni ut det. Vi bor i et nyliberalistisk land hvor de økonomisk vellykka får beholde hele sin vellykkethet. De får billige tomter for å bygge barnehage til alle og selger for millionbeløp.

De får konsesjon til å drive fiskeoppdrett i våre fjorder, men betaler ikke for bruk av fellesarealet. De får garantert høy inntekt for å gi råd til makthavere i offentlig virke. De blir premiert med høy lønn for å flytte papirer på børsen.

Og best av alt, skattene blir lavere jo mer penger du klarer å legge deg opp. I den andre enden av skalaen finner du de som faller igjennom, økonomisk sett. Her er de NAV-avhengige, minstelønnsmottakerne, leietakerne, flyktningene, innvandrerne, de arbeidende med små stillinger, de med mer enn én stilling som aldri er hjemme.

Når skattelistene er klare, kan vi meske oss i artikler om de økonomisk vellykkede. De minst bemidlede hører vi aldri noe om. Hvordan er livet med små midler? Piken med svovelstikkene kan trenge en oppdatert historie. Nå står jula for døra. Det hadde vært å ønske at alle fikk nyte ribbe, surkål, øl og dram (eller noe annet godt etter eget ønske), at alle får anledning til å gi en gave som forslår.

Mitt ønske for julen er at avstanden mellom Kong Salamo og Jørgen Hattemaker blir mindre i året som kommer. God jul!

Inge Jørgensen

Sykehusstyret og ansvar

Sykepleierforbundet uttrykker skuffelse over hvordan bekymringsmeldingen fra tillitsvalgte og verneombud ble behandlet i styremøtet ved Sykehuset Telemark den 15. desember.

Bekymringsmeldingen var lagt ved styredokumentene, slik det er vanlig med henvendelser til styret, og således ingen sak til behandling. Det er imidlertid verdt å understreke at bekymringsmeldingen er lest og forstått av styret. Styret behandler regelmessig sentrale problemstillinger ved sykehuset som er pasientsikkerhet/kvalitet, personalrelaterte utfordringer og økonomi. I økonomisk langtidsplan og budsjett gås det i dybden på disse områdene.

Det var også tilfellet i budsjettbehandlingen i styremøtet den 15. des, hvor styret hadde ferskt i minne den vedlagte bekymringsmeldingen.

Styret har stor forståelse for de bekymringene som framføres. Disse utfordringene løses best av et konstruktivt samarbeid mellom sykehusets administrasjon og tillitsvalgte, hvilket styret har stor tillit til at også gjøres.

Styrets hovedoppgave i denne type saker er å bidra til best mulige rammevilkår og forvaltning av tildelte ressurser til det beste for pasienter og ansatte.

Per Anders Oksum

Styreleder STHF