Foto: Nye veier

Det kan bli for billig også

LEDER: En vei bør bygges så kostnadseffektivt som mulig, men det kan bli vel enkle løsninger.

I en nokså bredt anlagt sak ser NRK nærmere på Nye Veiers praksis for å bygge veier. Et sentralt moment er at veibyggingen fører til betydelige inngrep i naturen. Ifølge NRK går 1500 mål skog og natur med til veien gjennom Kragerø når nye E18 skal bygges. En ikke ubetydelig del av forklaringen er at det er kostbart å bygge tunneler og bruer.

Nye Veiers oppdrag er relativt enkelt: Det skal bygges så mye vei som mulig for pengene. Dette har de også lykkes relativt godt med. Ifølge Nye Veier har de, siden selskapet ble opprettet i 2015, spart samfunnet for nær fire milliarder kroner på veistrekningene de har bygget.

Dette er fire milliarder kroner man kan bruke på andre formål, samtidig som et annet, og vel så vesentlig poeng, aktualiseres: Det offentlige må drive sin virksomhet så kostnadseffektivt som mulig. Det følger med et spesielt ansvar når man bruker fellesskapets penger, og som innbyggere og skattebetalere må vi ha en klar forventning om at kostnadene er så lave som mulig.

Så er det mulig å reise en debatt om hvorvidt det blir for billig. Ja, det blir billigere vei når man ikke lager tunneler og bruer, men i stedet lager store fjellskjæringer der veien går oppe i dagen, samtidig som man bruker steinen til å fylle igjen der man tidligere hadde laget en bru. Det er nokså åpenbart at dette kan få konsekvenser for natur, miljø og dyrelivet. Ingen kan bli overrasket over at det å bygge en ny vei fører til inngrep, men det er et poeng å minimere inngrepene.

Uten sammenlikning for øvrig: E24 kunne mandag fortelle at NVE har gitt Statnett tillatelse til å bygge en ny luftlinje fra Bærum til Smestad Oslo. På samme måte som det er nødvendig å oppgradere en vei, må strømnettet også moderniseres. Det er imidlertid flere måter å gjøre det på. Kabel 38 meter høye master er anslått å koste 280 millioner kroner, mens kabel nedgravd i bakken har en prislapp på 1,2 milliarder kroner.

Det er til å forstå at en firedobling av kostnaden kan få kalkulatorene til å lukte svidd selv i kraftbransjen, og det er et poeng i at veier bør bygges så kostnadseffektivt som mulig. Det er likevel verdt å påpeke at det kan bli for billig også.

Valgene vi tar nå, kan få konsekvenser langt fram i tid, og det er ikke gitt at man kan reversere om 50 eller 100 år, samtidig som «ikke-prissatte» konsekvenser åpenbart også må tas med i betraktningen. Selv om de kanskje ikke har en egen kolonne i regnearket.