Foto: NTB

Det kan være fornuftig å vaksinere russen før 40- og 50-åringer

LEDER: Kan det være riktig å prioritere russ i vaksinekøen? Ja, kanskje.

Folkehelseinstituttet har fått i oppgave å vurdere vaksinestrategien. Det kan føre til omprioriteringer og at man ikke følger aldersfordelingen slavisk, slik strategien har vært fram til nå. En konsekvens av dette kan, for eksempel, være at russ i områder med høy smitte flyttes fram i prioriteringskøen.

– Ja, det kan i hvert fall være aktuelt å konkludere med en vurdering før det. Ikke nødvendigvis bare på grunn av russetiden, men generelt for å bruke dosene vi har på en best mulig måte for å styre smittespredningen i samfunnet, sier FHIs smitteverndirektør, Geir Bukholm, til VG.

Til Aftenposten sier økonomiprofessor Steinar Holden, som har ledet en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe, at «jeg har mest tro på å ta pandemien ved roten, hvor det er mest smitte». Hans utvalg har presisert at «dersom målet med vaksinasjonen er færrest mulig døde og syke for landet som helhet, vil det være riktig med betydelig skjevdeling til fordel for områder der man forventer et høyt smittenivå Fremover».

Det kan virke kontroversielt å prioritere russ framfor de som er i 40- og 50-årene. Sistnevnte har større risiko for et mer alvorlig sykdomsbilde dersom de blir smittet, men det er ikke gitt at vaksinering av denne gruppen gir størst effekt totalt sett.

FHIs ferskeste ukerapport viser at det, i uke 15, var aldersgruppen 13–19 år som, relativt sett, hadde flest smittetilfeller. Deretter følger aldersgruppene 20–39 år og 6–12 år. Enkelt oppsummert og rundt regnet har det vært omtrent dobbelt så høy smitte i aldersgruppen 13–19 som i aldersgruppen 40–59 år – og mange ganger så høyt som for dem som er eldre enn 60 år. Dette er et bilde som har vedvart siden uke 6.

Den norske pandemihåndteringen – inkludert vaksinestrategien – har fungert bra. Den har også vært rettferdig, i den forstand at det er blitt fordelt jevnt ut over og det har ikke vært voldsomme skjevfordelinger. Hvis det viser seg å være hensiktsmessig å justere dette, for å få ned smitten totalt sett, må dette være viktigere enn at «alle skal få».

Skal russen vaksineres slik at de kan feste? Nei, men så er det heller ikke poenget, og vi kan ikke godt låse ungdom inne og kaste nøkkelen heller. Unge har større kontaktflater, uavhengig av om de er russ eller ei, og hvis vi – totalt sett – har noe å tjene på å minske smitten her, vil samfunnet som helhet tjene på det. Det gir mening å sette inn støtet der det gir mest effekt. Ulempen er at dette kan bli oppfattet som «urettferdig».