ORDFØRER: Hedda Foss Five. Foto: Fredrik Pedersen

Det kreves åpenhet og ærlighet. Det viser Skiens ordfører

LEDER: Skal man løse et problem må man erkjenne det og snakke om det.

Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) var tydelig på pressekonferansen fredag morgen, da hun redegjorde for smitteutviklingen i Skien. Hun viste til at det var utfordringer knyttet til minoritetsbefolkningen i fylkeshovedstaden.

Lytt til Vardens lederartikler som podkast:

– Det er det flerkulturelle miljøet, og helt spesifikt har vi hatt et utbrudd i det somaliske miljøet i byen. Når sånt skjer, gir det ofte forgreininger til flere steder, altså bydeler og andre samfunnsarenaer. Det er voksne og ansatte i ulike tjenester og barn og unge, der vi får en stor spredning flere steder. Det må vi gjøre noe med, og er det vi bruker mest tid og krefter på nå. Vi har opprettet en gruppe med representanter fra minoritetsspråklige miljøer, representanter fra kommunen og frivillige, som har lagt fram tiltak som vi er i gang med allerede. Dette skiller seg fra Porsgrunn og Bamble, sa ordføreren.

Hun redegjorde deretter kort for noen av tiltakene som er satt inn, deriblant at det er blitt etablert et oppsøkende team som kontakter folk i miljøet direkte.

– Vi må ikke tenke «oss» og «dem». Det er det store vi som må forsøke å bekjempe denne pandemien, sa lederen i flerkulturelt utvalg, Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap), til Varden – kort tid etter pressekonferansen. Aunan Bohmann forsøkte også å dra en parallell til kor og toppfotball.

Sammenlikningen framstår som nokså søkt; visst har det vært utbrudd knyttet til kor og fotball, men det kan ikke herske noen som helst tvil om at en av de aller største utfordringene med denne pandemien er at andelen utenlandsfødte er så høy. Dette er det til dels åpenbare årsaker til.

I uke 49 og 50 var 36 prosent av de smittede i Norge født i utlandet, ifølge FHIs siste ukerapport. Utenlandsfødte utgjorde 44 prosent – altså nær halvparten – av nye innleggelser i uke 50. Det er tale om en kolossal overrepresentasjon. Vi vet også at somaliere er helt i toppen på landsbasis hva gjelder smittetilfeller. Somaliere er de største innvandrergruppene i både Skien og Bamble.

Som med alle andre problemer må man erkjenne og snakke høyt om hva som er problemet før man kan løse det. Da kreves åpenhet og ærlighet. Det viser Skiens ordfører. Man må ha respekt for at noen kan oppleve dette som belastende, men det er nødvendig at «vi» vet – for det er, tross alt, «vi» som skal slå ned pandemien.

Fakta er aldri feil, heller ikke nå.