KOSTBART: Nytt rekkverk på Damfossbrua er ett av mange kostbare prosjekter Per Nykås peker på i dette innlegget. Foto: Fredrik Nordahl

– Det sies at vi får de politikerne vi velger, men det er ikke riktig

Ja det sies at vi får de politikerne vi velger, men det er ikke riktig. Vi vet jo alle hvordan slike hestehandler foregår. Den partilederen som svelger flest kameler blir vinneren, mens vi andre blir taperne som ikke får de vi har stemt på. Er dette et moderne demokrati? Vi må ha valg på person så i hvert fall flertallet får den de har stemt på.

Så igjen hva slags politikere har vi? Det begynte med lysekrona til ordføreren. Skulle tro at sakene ble tilstrekkelig opplyst med en slik ambisiøs opplysning av ordførerkontoret. Men her har nok noe rakna fullstendig. Jeg tenker på grushaugen som ble til et krater ved flyplassen. Hvordan går det an å sette i gang en slik utvinning av grus uten at Direktoratet for mineralforvaltning er forelagt saken? Grushaugen skulle fjernes av hensyn til faren ved landing og avgang. Så blir det et hull som er mye farligere. Enda mer spesielt er det at ingen har ansvaret. Resultatet ble bot fra direktoratet og fra Porsgrunn kommune som settekommune som behandlet saken. Regningen fikk vi.

Oddfesten har vært skrevet om mange ganger. Her fikk ordføreren og hennes kumpaner en fin fest, men vi som fotballinteresserte ble ikke engang innbudt, men vi fikk regningen, for den var jo heller ikke på budsjettet.

Damfossbrua, ja den ble jo litt dyrere enn antatt. Heller ikke her var det bevilget penger til ordførerens spontane reaksjon om nytt rekkverk. Riktignok er det vel et fåtall som går på politiets teori om at vedkommende falt over rekkverket. Men her er jo poenget at dette ikke er kommunens ansvar. Vet ikke ordføreren at det er en fylkesveg og ikke et kommunalt ansvar etter at de fleste riksvegene ble overført til fylket som fylkesveger? Vel, vi får vel betale dette og, den ble jo sabla dyr. Den steg jo fra 1,6 til over 5 millioner, eller var det 6?

Så har vi jo endelig fått en ny bussterminal og en ny park til over 100 millioner kroner. Riktignok er bussterminalen spredt over tre forskjellige gater, alle med vanlig trafikk, så fotgjengerne må sannelig være lette til bens. Særlig trafikksikkert er det jo heller ikke når en stadig må krysse gater for å komme på eller bytte buss. Men poenget er at her har kommunen vært genial, om det er ordføreren eller byråkratene vet vel ikke menigmann, men for å få dette til har de gravd opp alle gatene og skiftet vann og avløpsrør pluss gamle kulverter og endog flyttet en gammel kirkegård.

Så brorparten av de 100 millionene her har gått til kommunalt vedlikehold. Regningen er gått til bomselskapet i Grenland. Er dette riktig bruk av bompengene, det er jo vi som har bidratt med disse, og særlig de fra Gulset og Skotfoss? Vi mangler fremdeles sykkelveger både langs Luksefjellvegen og til Skotfoss.

Det er visstnok flertall for gangbrua over bryggevannet, men det flertallet er vel bare i bystyret? Menigmann har tydelig sagt fra at dette er en helt uansvarlig bruk av bompengene. Dette er et prestisjeprosjekt og ikke et trafikksikkerhetstiltak. I Varden er det tidligere referert til Knut Einar Aas, leder av saker som omhandler reguleringsplaner, vann- og avløp, renovasjon, eiendomsforvaltning og klima- og miljøsaker, som skal ha sagt at denne brua skal han ha. Setter han virkelig denne gangbrua som vil ha årlige utgifter på 1 til 2 millioner i året, opp mot andre trafikksikkerhetsprosjekter som utbygging av gang og sykkelveger?

Her har kommunen bevilget penger til elsykler for å få folk til å sykle og så vil herr Aas ha ei gangbru i stedet når de kan få mange kilometer med gang og sykkelveger for disse millionene. Kommunens politikk er å få folk til å sykle, de sier i hvert fall så, da må det også legges til rette for det. Er det flere med slike bastante egne meninger er det ikke rart at vi er ute å kjøre på ville veger.

Så igjen hva slags politikere har vi i Skien, flertallet må jo sette egne meninger, mål og verdier høyere enn folkets krav til velferd, miljø og trivsel.

Skien sykehjem var et praktbygg i god stand. Å rive dette var en miljøkriminalitet etter min mening. Gjenbruk sa ordføreren. Nå ligger det som en haug murstein i gamle Hyni steinbrudd. Og hva har vi fått isteden, en barnehage vi ikke trengte, nedlegging av barnehager i landlige miljø og mer bilkjøring til og fra. Isteden et luftslott i Kverndalen hvor politikerne ikke engang er klar over sine egne bestemmelser om byggehøyde. Og resultatet er et sykehjem mindre, med enda flere sykehjemspasienter i kø. Jomen sa jeg smør, er politikerne helt i det blå? Har vi ikke grunn til å spørre hva slags politikere vi har?

Per Nykås

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Langvenna i gamle Gjerpen