Det tjener kommunen til ære at ordningen nå blir gjenopptatt

LEDER: Skien gjenopptar oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.

Alt tyder på at Skien kommune kommer til å gjeninnføre ordningen med såkalt oppreisningserstatning etter over og omsorgssvikt i barnevernet. Saken var til behandling i oppvekstutvalget denne uken, og ble vedtatt enstemmig og uten debatt.

I 2008 opprettet Skien kommune en ordning som førte til at mer enn tolv millioner kroner ble utbetalt i oppreisning til tidligere barnevernsbarn. Det ble behandlet totalt 50 saker. En av utfordringene med ordningen var at den var tidsbegrenset, og omfattet kun forhold som hadde oppstått mellom 1. juli 1954 og 1. januar 1980.

Ordningen ble avsluttet i 2012. – Ordningen ble avsluttet på bakgrunn av økonomi, og det var ikke flere saker akkurat da, så det var naturlig å avslutte. Men det kommer opp ting med jevne mellomrom som nå gjør det aktuelt igjen. Vi vet at det er noen som ikke har hatt det godt bestandig noen år tilbake i tid, sier oppvekstsjef i Skien kommune, Grete Gjelten, til Varden.

«Det er rimelig å tro at flere barn har opplevd omsorgssvikt mens de var plassert i fosterhjem eller på institusjon også etter dette årstallet,» skriver Gjelten i saksframlegget. Hun viser til at administrasjonen i kommunen kjenner til to saker som kan være aktuelle.

Et tresifret antall norske kommuner har hatt lignende ordninger. Staten har også en rettferdsvederlagsordning. Dette er ordninger det burde vært fullstendig unødvendig å ha, ettersom omsorgssvikten, overgrepene og mishandlingen aldri burde ha skjedd. Men det er et «men»: Når dette faktisk har skjedd, er det ikke noe som er viktigere enn at man tar ansvar. Og hvis ingen har tatt ansvar før, må noen ta det nå.

Til sammenligning: Nabokommunen Drangedal har erkjent og beklaget mobbingen på skolen i bygda. «Me trur på historiene,» skriver ordfører Tor Peder Lohne (Sp) i Drangedalsposten. Men han skriver også: «At det har skjedd mobbing, er likevel noko anna enn at det er personar som har krav på erstatning», «det er noko som må vurderast i kvart einskilde høve, og i medhald av gjeldande rett» og «det viktigaste kommunen og politikarane i kommunen kan gjere er å fokusere på det me kan gjere noko med – nemleg framtida».

Å ta et skikkelig ansvar for det som har skjedd sitter langt inne, og hører tilsynelatende hjemme i en rettssal, hvis ofrene har krefter og ork til det.

Vel så viktig som en økonomiske kompensasjon er at de som ikke har hatt det bra får en skikkelig unnskyldning, og det tjener Skien kommune til ære at ordningen nå blir gjenopptatt og at det på ny etableres et kommunalt oppreisningsutvalg. Samtidig skulle det egentlig bare mangle.