Foto: NTB Scanpix

«Dette er elementært»

Ropstad-saken og strøm dominerer dagens Hallo Varden.

Erik Næs og Ropstad

Erik Næs går hardt ut mot Ropstad og krever hans avgang. Det er ikke bra det han har gjort, men Næss bør la partiet få summe seg.

Men Erik Næs synes det er greit å samarbeide med Rødt og SV i Skien bystyret, som i alle år støttet opp om de korrupte regimene i Øst-Tyskland og Albania. I alle fall Rødt representerer ikke for god moral og demokrati.

Ruben Kaasa

Stortingets administrasjon og skattetrekk

Alle som får gratis bolig av arbeidsgiver veit sjølsagt at de trekkes i skatt hvis de samtidig leier ut sin egen bolig på hjemstedet. Dette er elementært. Ikke noe komplisert skattejuss som enkelte stortingspolitikere forsøker i innbille oss skattebetalere.

At ikke engang Stortingets administrasjon har såpass med skattekompetanse, får meg til å undre om stortingspresident Trøen (H) har skjønt hvilket ansvar hun har.

Øyvind Kaasa

Lite vatn i vannmagasina

At kraftmagasina i Sør-Noreg er tome nå, midt i september, skuldast vel at turbinane har gått for fullt kjør i heile sommar fordi prisen på straumen eksportert til kontinentet har vori så høg.

Det er feil å skulda vèrgudane for at dei ikkje har skaffa regn til å fylla magasina, det er nok NVEs tilbeding av gud Mammon som gjer at me til vinteren må betala oss i hel for å kunne lesa avisa om kveldane.

Dei er vel i gang med å byggja endå fleire tjukke straumkablar til utlandet, så me må heretter berre finna oss i dei same høge kraftprisane som i Tyskland og England. ACER, vedtaket om felles «straumutveksling» med utlandet vart truleg vedteke med einstemmig fleirtal på tinget.

Reidar H

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Foto: Ole Berg-rusten/NTB

Strømsjokket

Strømprisene går til himmels og lite tyder på lavere strømpriser framover. Fører utenlandskablene til økt strømpris? Et sjølstendig land ville strupte eksporten når magasinfyllinga nærmet seg normalen og meteorologene meldte tørt vær.

Men, 22. mars 2018 ble Norge en del av EUs energiunion og med ACER til å passe på at det er mest mulig fri flyt til markedspris. Med utenlandskabler som verktøy forbereder kraftbransjen enda høyere strømpriser til vinteren.

Som nevnt så ble Norge 22. mars 2018 en del av EUs energiunion og med ACER til å passe på. Da blir det en realitet at en ny olje og energiminister fra de rødgrønne, ingen virkemidler har.

Det vi kan gjøre noe med, er elavgiften. Knut Kroeplien, adm.dir. i Energi Norge sier at økte CO2-avgifter kan kompenseres med å kutte elavgiften. Den vedtas av Stortinget hvert år, og er i år på 16,69 per kilowattime pluss moms. I 2020 var el.-avgiften i snitt høyere enn selve kraftprisen.

En undersøkelse viser at 90 prosent er bekymret for økende strømpriser. Med bakgrunn i at det meste av nettleien er avgifter til staten, bør Stortinget finne en løsning knyttet til elavgiften. En av Nordens største politikere etter min mening, Olof Palme, sa følgende: Politikk er å ville.

Åge Eriksen