STENGT: Fra Stathellesiden blir Breviksbrua fortsatt stengt til påske. Foto: Ragnhild Johansen

Dette er en historie som er så utrolig at den passer inn i Vardens vitsespalte

LEDER: Breviksbrua må ferdigstilles og åpnes for normal trafikk igjen.

Vedlikeholdsarbeidene på Breviksbrua begynte i begynnelsen av april i fjor, og skulle ha vært ferdige i utgangen av oktober. Nordgående felt er stengt, og det er ingen tvil om at arbeidene påvirker omgivelsene.

Denne uken kunne Varden bringe forklaringen på hvorfor framdriften i prosjektet er elendig. Forklaringen, ifølge Statens Vegvesen, er slik:

«I høst ansatte entreprenøren, Trescon AS, ti fagarbeidere fra Serbia. Søknad om arbeidstillatelse ble sendt til Utlendingsdirektoratet (UDI) i høst, men pga. svært lang behandlingstid er søknaden ennå ikke ferdigbehandlet. Vi har heller ikke fått noen dato for når vi kan forvente at søknadene er behandlet ferdig. Utfordringer med å skaffe kvalifisert personell, har helt klart gått ut over fremdriften.»

Sagt med andre ord: En vei som er viktig for mange, inkludert det lokale næringslivet, er delvis stengt mange måneder på overtid fordi vi har gjort oss avhengige av serbiske malere som ikke slipper inn i landet.

Dette er en historie som er så utrolig at den nesten passer inn på Vardens sisteside i spalten «Dagens bløte». Som altså er en vitsespalte. Problemet er bare at konsekvensene ikke er en spøk.

Senterlederen på Brotorvet, Bjørn Gunnar Standal Darre, oppsummerer det veldig greit:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette minner om en farse. Det må være mulig å gi oss en ferdigstillelsesdato. Hvordan kan veivesenet inngå kontrakt med et firma som ikke kan garantere at de får jobben ferdig? Da får de heller betale litt mer og få inn norske fagarbeidere, sier han til Varden.

– Det blir ikke utdannet nok industrimalere i Norge. Trescon er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft, sier Lars Erik Hegg i avdelingen for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Sør.

Og Trescon sier at de ringer UDI «hver mandag» for å purre.

Likevel: Historien er ikke bare pinlig, men også nokså alvorlig. Det kan godt tenkes at det utdannes for få industrimalere, men det er helt innlysende at problemet består i at det er tildelt en kontrakt til en entreprenør som ikke er i stand til å løse oppdraget. Da må man ta affære.

Brua må ferdigstilles og åpnes for normal trafikk igjen, helt uavhengig av om ti serbiske malere kommer inn i landet eller ei.