MODERNE STAMVEI:: Riksvei 36 gjennom Grenland kan bli ny. Bypartiet har en klar mening om hvor veien bør gå (venstre), og Statens vegvesen tenker i samme baner (høyre). Foto: Arkiv

«Dette er gode nyheter for Grenland, dersom ikke vi roter det til selv her lokalt»

Statens vegvesen prioriterer ny riksvei 36 mellom Skjelsvik-Skyggestein i sitt innspill til ny Nasjonal transportplan, som ble levert inn til Samferdselsdepartementet 15. oktober. Dette er gode nyheter for Grenland, dersom ikke vi roter det til selv her lokalt.

– Vegen er ulykkesutsatt, med mange rundkjøringer og avkjørsler. Strekningen er en vesentlig forutsetning for at Bypakke Grenland når sine mål, ved å trekke hovedtrafikken vekk fra bybåndet. Det er derfor viktig at vi kommer i gang med en ny trafikksikker løsning med bedre framkommelighet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han sier dermed det samme som Bypartiet har sagt siden før oppstarten; en moderne firefeltsvei, med færrest mulig hindre for trafikken og jevn fart, vil redusere utslippene fra trafikken betraktelig, redusere reisetid og avlaste dagens veinett i bybåndet. Argumenter som preller av som vann på gåsa blant de såkalte miljøpartiene og politisk ledelse i Telemark og Grenlandskommunene.

Vegvesenet har allerede delt noen tanker om hvordan de vil utforme nye vei, og ser for seg hele strekningen som et helhetlig prosjekt med firefelts motorveistandard dimensjonert for 110 km i timen. Ifølge dagens pressemelding ser de for seg en investering på ca. 5,3 milliarder kroner.

Dessverre er det nå slik at det er våre egne lokale politikere som vil være det største hinderet for å realisere ny riksvei 36 som en vei av nødvendig standard. Det er ikke lenge siden fylkesordfører Terje Riis-Johansen beskrev en slik vei som (unødvendig) «råflott» i Varden, og i Porsgrunn nekter ordfører Robin Kåss i det hele tatt å høre snakk om ny vei gjennom kommunen. I tillegg vil Rolf Erling Andersen i Skien Arbeiderparti gjøre det han kan for at en ny vei blir av enklest mulig standard. Bedre blir det ikke at opposisjonspartiene i byen, bortsett fra Bypartiet, også har signalisert at en enkel tofeltsvei vil være nok.

Problemet er at det er nå eller aldri. Om vegvesenet bygger ny vei i Grenland nå, vil de ikke bygge noe nytt på mange tiår siden. Om politisk ledelse lokalt får viljen sin, vil vi bli sittende med en vei som allerede har gått ut på dato før den står ferdig, slik E18 gjennom Porsgrunn som åpnet på slutten av 1990-tallet og Brokelandsheia som åpnet i 2004 er gode eksempler på. Nå skal det bygges ny motorvei begge steder. Hvor samfunnsøkonomisk lønnsomt er det å holde på slik?

Grenland er, så langt jeg har klart å finne, det eneste større byområdet i hele den vestlige verden som kun har underdimensjonerte tofeltsveier i sitt hoved- og stamveinett. Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt, og støtte opp om vegvesenets arbeid med å oppgradere til et moderne stamveinett også hos oss.

Tomas Bakken,

Bypartiet