Foto: NTB

Dette er totalt uvettig bruk av skattebetalernes penger

LEDER: Kostnadene for å løse opp fylkene er absurde.

Hva koster det å dele opp fylkeskommunene som er blitt slått sammen? Nå begynner kostnadsanslagene å tikke inn – også for Vestfold og Telemark. I et ferskt beslutningsgrunnlag redegjør fylkesdirektør Arve Semb Christophersen for mulige konsekvenser av hva som kan skje om fylkene går hver til sitt.

En av dem er de økonomiske, og det som omtales som «betydelige omstillingskostnader»: «Disse anslås til å være i samme størrelsesorden som ved etableringen av Vestfold og Telemark fylkeskommune, altså i størrelsesorden 80–100 millioner,» heter det i fylkesdirektørens vurdering.

Vi står ergo i fare for å komme i en situasjon der man – samlet sett – bruker 160–200 millioner kroner på å slå sammen og dele opp en fylkeskommune. Og gevinsten for skattebetalerne, som må betale for gildet, er null, niks og ingenting.

Fylkesrådet i Viken vil løse opp det nye storfylket. Kostnaden for oppløsningen anslås å være mellom 310 og 440 millioner kroner, opplyser fylkesråd for finans, Edvin Søvik (Ap), til NRK. Det vises samtidig til at Østfold og Buskerud må påregne til dels betydelige underskudd de kommende årene, dersom det blir en oppløsning; Østfold vil få et årlig underskudd på 50 millioner, som vil øke til 175 millioner mot slutten av tiårsperioden, mens Buskerud vil ha et underskudd som drar seg mot 60 millioner kroner, ifølge NRK.

– Dette vil kunne påvirke tjenester i fylkeskommunen, samfunnsutvikling og arbeidet med bærekraft i regionene, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) da oppløsningsplanene for Viken ble presentert.

Men: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) åpner gjerne lommeboka. Til statskanalen sier han følgende: – Regjeringa har vært tydelige på at vi skal sette oss ned med fylkene, slik at det blir trygghet rundt det økonomiske opplegget. Det er viktig for regjeringa å si at det skal være trygghet for de som ønsker å dele seg opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er mye som tyder på at vi har altfor god råd og små problemer her i landet når vi kan bruke hundrevis av millioner på å løse opp fylker som vi nettopp har brukt hundrevis av millioner på å opprette.

Uavhengig av om man er for eller mot sammenslåing av fylker, er pengebruken fullstendig absurd og helt umulig å forsvare. Dette er totalt uvettig bruk av skattebetalernes penger.

Hva om vi brukte pengene på noe fornuftig i stedet? Vi er, for eksempel, ikke kvitt barnefattigdommen i dette landet som er vi så glade i, men det er kanskje viktigere å kvitte seg med store fylkeskommuner først?