STRENGE: Kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad og ordfører Robin Kåss (Ap) i formannskapet i Porsgrunn fredag. Foto: SKJERMDUMP

«Dette gjør vondt, men er nødvendig»

LEDER: Det aller meste tyder på at Grenland kommer til å måtte forholde seg til det som omtales som tiltaksnivå 5A.

Dette er det strengeste tiltaksnivået og omtales som «særlig høyt». Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg har allerede de samme tiltakene, i likhet med en lang rekke andre kommuner i Viken og Rogaland.

I praksis innebærer dette at vi er så nær en full nedstenging som mulig, uten at alle luker skalkes. Skoler og barnehager vil fortsatt holde åpent, og det er bra, men høyere utdanning må foregå digitalt. Arrangementer forbys i sin helhet, med unntak av begravelser og bisettelser. Ved vielser kan ikke flere enn brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.

Samtidig blir det full stans i svært mye av idretten, påbud for hjemmekontor og – ikke minst – alle butikker og varehus stenges, med unntak av matbutikker, bensinstasjoner, apoteker og optikere, Vinmonopolet og noen andre unntak. Det blir full skjenkestopp og treningssentre, svømmehaller og stort sett alt annet blir lukket og låst.

Dette er dramatiske tiltak, og det er tiltak som ikke bare får konsekvenser i form av at man ikke kan gå i butikken eller badet som man vil. Dette er tiltak som påvirker levebrødene til folk. Det skal og må man ta på alvor. Bare på kjøpesentrene er det 2300 sysselsatte som påvirkes.

I formannskapet i Skien påpekte Jørn Inge Næss (Frp) noe viktig da han ba om at kommunen fluksens måtte rette en henvendelse til sentrale myndigheter med krav om at staten må dekke den såkalte arbeidsgiverperioden. Slik reglene er nå, må arbeidsgiverne betale lønn de ti første dagene. Det er slett ikke gitt at alle som nå må stenge har evne til å bære slike kostnader.

I prinsippet er ikke smitten i Grenland så høy nå at det synes forholdsmessig å dundre på med de største skiftenøklene i verktøykassen, men det er like vel gode grunner for å gjøre det. Smittetrykket er økende, samtidig som områdene «rundt oss» har vesentlig høyere smittetrykk. I tillegg gjør nye virusvarianter at smitten spres raskere. Kommuneoverlegene skriver i sin vurdering at «vi ser nå de siste par dagene at utbrudd brer seg på tvers av kommunene, og rammer både skoler, barnehager, arbeidsplasser og helseinstitusjoner. Likeledes har vi nå begynt å registrere økende antall smittede med ukjent smittevei.»

Selv om tiltakene er svært inngripende og får konsekvenser, er det svært mye som taler for at de dessverre er nødvendige.