Hallo varden: N/A Foto: Per Arne Rennestraum

«Dette pengesløseriet må de bare skrinlegge med en gang»

Bybane, vaksineinformasjon og Snarkjøp i Åmotsdal er temaene i dagens Hallo Varden.

Hva med oss?

Jeg leste om forslaget om bybane. Det er det dummeste jeg har sett. Hva skal vi på Stridsklev gjøre? En slik bane må jo gå der det bor mest folk. Nei, dette pengesløseriet må de bare skrinlegge med en gang.

Stridsklev-beboer

Bybane

Hei, Torstein Fjeld i Naturvernforbundet. Leser at du vil ha bybane fra Skien til Brevik. Dette er sikkert bra, men når ikke folk bruker bussen som før, hvorfor tror du folk vil bruke en bybane i stedet?

For 50 år siden var det flere jernbanestasjoner fra Porsgrunn til Brevik. Koselig det, men da bodde det et fåtall mennesker på Heistad, som ikke hadde bil. I dag er Heistad Porsgrunns største bydel.

Problemet er at jernbanen ligger for langt fra de fleste, og ingen gidder å gå fra toget og hjem med varer og barn. Vi lever også i et annet samfunn enn før, med begge i jobb, osv. Lykke til.

Geir Franche

Artikkelen fortsetter under annonsen.

BYBANE: tror du folk vil bruke en bybane i stedett? spør Geir Franche til Torstein Fjeld. Foto: Per Arne Rennestraum

Aprilsnarr?

Bybane til over 2 milliarder som garantert blir mye dyrere! Har ikke bypakka en rekke viktigere oppgaver som skal melkes ut av bla bilistene?

Bygge ut i elva er helt meningsløst. Gangbru over elva som det ikke er midler til-primæroppgavene først. Strømpriser helt på avveie.

Dette bærer i helt feil retning! Sunt bondevett har visst gått av moten …

Ragnar Skoe Gravklev

Politikerne er blitt mer egoistiske

Jeg leste i et brev fra evangeliesenteret at de hadde søkt Oslo kommunen om 1,5 millioner kroner i støtte til bostedsløse narkomane som lever på gata. Dette er folk i stor nød. Men kommunen bevilget bare 300.00 kroner. I fjor ga de 900.000 kroner.

Jeg synes det var dårlig gjort og egoistisk å bevilge så lite til evangeliesenteret. Dette viser at politikerne har blitt mindre snille mot de mest nødlidende blant oss. Egentlig er det hjerterått av politikerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For litt siden avslo også politikerne å hente hjem to kvinner og tre barn fra en flyktningleir, mens Sverige og Nederland og andre hentet hjem folk. Det jeg her har nevnt viser at politikerne er så snille lenger og at det blir kaldere forhold i Norge.

J-H. AA

Vaksine-informasjon – tillit/mistillit

På Skien kommunes nettsider ble det lagt ut informasjon som kommunens ledelse ikke liker. Informasjonen var at koronavaksinene ikke er godkjent etter vanlige prosedyrer, men autorisert for nødbruk.

Varden skriver 6. januar: «Dette er i og for seg ikke usant.» Dette er en måte å uttrykke seg på som indikerer at man/Varden(?) er tilbakeholdende med å si at det er sant. Her har vi dobbel nektelse som betyr at informasjonen er sann. Altså er informasjonen virkelig sann.

Kommunedirektøren sier, ifølge Varden, at det er uinteressant om påstandene er riktige eller gale. For det første er det feil språkbruk å kalle en ren faktaopplysning for en påstand. For det andre er det en forkastelig holdning når rett eller galt er uinteressant. Hva er det for slags ledelse? Alvorlig er det når topplederen misliker at sannheten kommer fram. Dette svekker tilliten til den generelle informasjon fra kommunen. Vil altså kommunen i andre tilfeller holde tilbake informasjon som den mener er ubehagelig, dvs. komme med halve sannheter? Slik må det ikke være! Den hele og fulle sannhet må fram, uansett om informasjonen eller motivet for å legge den ut kan tolkes i uønsket retning.

Oppfordringen fra myndighetene er at alle bør ta vaksine. Det er greit. Men det er ingen framtredende informasjon om muligheten for at smittede kan ta medisin som reduserer sannsynligheten for alvorlig sykdomsforløp. Dette vil jo redusere belastningen på sykehusene og bedre forholdene for pasientene. Er det greit at dette forties eller nedtones?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Er Varden som vokter av sannheten, enig i holdningen til Skien kommunes ledelse slik den framkommer i denne saken?

Abonnent

Snarkjøp i Åmotsdal

Kolonialen i Åmotsdal gikk over til selvbetjening døgnet rundt fra nov 21. Så kommer beskjeden om at dette ikke er et typisk turiststed og søknaden om søndagsåpent avslås. Fakta er at det er 75 husstander i Åmotsdal, 400 hytter og gjennomfartsåre til Rauland. Antakelig er butikken prisgitt hytteboere og gjennomgangstrafikk for å opprettholde tilbudet.

For vår del setter vi stor pris på butikken. De har de varene vi har behov for, og det er et fint sted å snakke med hyggelige folk fra bygda. Jeg er opptatt av historie, og på butikken treffer jeg mange som kan mye om stedet. Det er en sosial arena også.

Men det var kvikt tenkt å straks legge over til «Brustad-bu» framfor å bruke tid på ørkesløse forklaringer til statsapparatet. Vi vil gjerne støtte opp. Lykke til.

Olav Havstad

Foto: Halvor Ulvenes