Foto: Fredrik Nordahl

«Dette var Skien kommune fullstendig klar over»

Utbyggingen i Kverndalen, kraftkabler og de som jobber med helse i Bamble er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Gjør en fenomenal jobb!

Jeg leser om de som sulter på pleiehjem i Oslo fordi maten er så dårlig, og vil bare si det at i Bamble har de så god mat at jeg måtte slutte fordi jeg ble feit!

Jeg er veldig fornøyd med kjøkkenet til helsehuset på Sundby. Det var full middag og dessert, det eneste som mangla var kelner og champagne. Takk til de som jobber med helse i Bamble, de gjør en fenomenal jobb.

Svein Nilsen, han tjukke bamblingen

Ny kraftkabel til England

Statnett er en pådriver for nye utenlandskabler. Den siste (North Sea Link) går til England. Nå innrømmer også Statnett at det vil føre til høyere strømpriser i Norge. I tillegg kommer de med en påstand om større forsyningssikkerhet.

Allerede i 1993 var ønsket om forsyningssikkerhet oppfylt med utenlandskablene som allerede var satt i drift. Og enda verre: Vi skal få vindkraft i retur. Faktum er at mesteparten av krafta Norge får i retur er produsert med kull. Det finnes ikke noe overskudd av miljøvennlig kraft (les: vindkraft) i England.

Øyvind Kaasa

Fartsdumpene i Gulsetvegen

Er enig med beboer i på Strømdal. Det er ikke mulig å kjøre fartsgrensa over disse. Her blir det mange skader på bilene.

Beboer på Strømdal

Små partier

I årevis har det frustrert at små partier kan true fram politikk som ikke er ønsket av flertallet verken i folket eller på Stortinget Nå vil vi unngå at ekstreme synspunkter får makt, og det er bra!

Bjørn Lillebuen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skien kommune og trafikkavvikling i Kongens gate

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndighetene påse at det utføres en såkalt ROS-analyse, det vil si at en risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Risikoanalysen fokuserer på hendelser som kan medføre sårbarhet eller risiko for mennesker, miljø, økonomiske ressurser og samfunnsviktige funksjoner.

Kontrakten Skien kommune har inngått med entreprenøren pålegger byggherren (Skien kommune) å sikre entreprenøren nødvendig tilkomst til byggeplassen og sikre at prosjektet som sådan er byggbart. Ut ifra foreliggende opplysninger vil prosjektet i praksis ikke kunne realiseres uten at Kongens gate holdes stengt for trafikk i hele byggeperioden.

Entreprenøren hevder at dette er forhold byggherren (Skien kommune) bærer risikoen for etter partenes kontrakt. Dette var Skien kommune fullstendig klar over, og hvordan kan man da gå ut i befaringer og oppslag i avisene si at Kongens gate åpnes for trafikk medio august 2021.

Ved en pålagt risiko- og sårbarhetsanalyse kunne stengningen av Kongens gate vært unngått i perioden august 2021 til 1. november 2022. En risiko- og sårbarhetsanalyse ville også kunne synliggjøre de merutgifter stengningen av Kongens gate vil påføre innbyggere og skattebetalere i kommunen.

Som for eksempel tidskostnaden for bil- og busspassasjerer, tidsavhengige driftskostnader for lastebiler, vogntog og busser, miljø, ulykkes- og materiellkostnader, trafikale problemer for nødetatene og ikke minst at parkering og nytt kjøremønster gjør at folk og kunder uteblir fra sentrum.

En risiko- og sårbarhetsanalyse ville avklart hvordan dette kunne løses, uten at Skiens sentrum må ta hele det økonomiske ansvaret. Skien kommune bør ta del i de økonomiske problemene de har pålagt byen, og komme med positive forslag til tiltak.

Politikere som har kontor i rådhuset burde være stolte av at de hjelper sentrum med parkering på rådhusplassen i en svært vanskelig periode, det vil si å være positiv til byen vår.

Vidar Krogsrud