KOMMUNEN: En trodde i sin enfoldighet at kommunen er for sine innvånere, men tydeligvis er dette helt feil, skriver Ivar Dahl-Larsen. Bildet viser båthavna i Brevik. Foto: Pål Lundsholt

Diktatur og kloakk i Brevik

Har kommunen Porsgrunn blitt diktatorisk overfor sine innvånere?

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har pålagt Porsgrunn kommune og ordne opp i avløpsnettet i Blekebakken i Brevik innen årets utgang.

Et avløpsnett som kommunen arvet av Brevik i 1964 da den gikk inn i Porsgrunn kommune. Som før den tid og til nå, med Porsgrunns velsignelse, har kloakken fra 24 husstander gått rett i sjøen samtidig som disse huseierne med unntakelse av et par, betalt en kloakkavgift de vel ikke skulle ha betalt for.

Andre steder i Brevik gikk også kloakken rett i sjøen, men der har beboerne ikke betalt noen kloakk avgift. Som vel er riktig.

Porsgrunn gikk ut med informasjon her forleden til Blekebakkens beboere og påla dem i form av en løsning som kommunen har skissert ut fra flere alternativer, at hver huseier må installere ei pumpe på sine eiendommer og betale for vedlikeholdet av disse til kommunen samt fornyelse av pumper når de slutter å virke en dag i framtiden.

En har tilskrevet kommunen og spurt om det alternativet er best for begge parter med flere spørsmål omkring dette og får til svar: «Hadde du deltatt på informasjonsmøtet hadde du også fått svar på det meste av det du spør om. Beboerne har ingen påvirkning på hvilket hovedkonsept som velges. Det er en faglig/økonomisk vurdering som gjøres av Kommunalteknikk i alle Vann- og avløpsprosjekter i hele kommunen. Tekniske løsninger for den enkelte eiendom ut fra hovedkonseptet er nettopp det du etter hvert blir kontaktet om, som nevnt tidligere,» sitat slutt.

Dette på tross av at kommunen gikk ut med informasjon med tre alternativer hvor det ikke med et ord var nevnt at en ikke hadde noe å si på avgjørelsen.

Videre har kommunen i mangel av kart over ledningsnettet til hver huseier, bedt om å få lov til, med hjelp av Multiconsult å kartlegge dette samt for å se på mulighetene av å installere pumper. En har informert kommunen at i enkelte tilfeller, deler enkelte huseiere avløp fram til kommunens nett.

Kommunen har, med andre ord, valgt et alternativ uten å ha oversikt over hvordan ledningsnettet til den enkelte er lagt i terrenget, tilsynelatende fordi dette alternativet er billigst og koster kommunen 3 millioner mindre en det dyreste med pumpehus som allerede finnes i området ved Trosvik og ved inngangen til Dammene.

Men hvorfor skal huseierne belastes med merkostnader når de ikke har problemer med sine avløp til kommunens ledningsnett?

Det er jo kommunens rør som er problemet og som går rett i sjøen. Pumpehus er det vanlige i alle kommuner og uten tvil det beste og kan absolutt være et alternativ i Blekebakken og ikke hva kommunen har pålagt Blekebakkens innvånere å akseptere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En finner dette langt på vei diktatorisk, dårlig holdning til gode relasjoner og kommunikasjoner samt pålegg om merkostnader for hver enkelt huseier uten at de egentlig har hver for seg noe problem, bortsett fra at det hele går rett i sjøen da.

Burde da ikke alle de kloakkavgiftene beboerne har betalt bli tilbakebetalt til huseierne? Andre steder i kommunen har de jo ikke betalt kloakkavgift for akkurat de samme forholdene.

En trodde i sin enfoldighet at kommunen er for sine innvånere, men tydeligvis er dette helt feil.

Ivar Dahl-Larsen