MISTE: Du vil vel ikke miste flere statlige arbeidsplasser til Vestfold, ordførerkandidat Odin? spør Håvard og Sten Ulrik Heines. Bildet viser hjelpemiddelsentralen i Skien. Foto: Pål Egil Tornholm

Du har vel ikke glemt hjelpemiddelsentralen, Odin?

Statssekretæren i Kulturdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohman har, sammen med partifeller i Skien, skrevet et leserinnlegg om fastlegesituasjonen.

Odin er også ordførerkandidat i Skien og alle forstår at det er derfor han er medforfatter av leserinnlegget. Det som er mer spesielt er at han underskriver innlegget med statssekretær i kultur når temaet er helse. Det må bety at statssekretæren også engasjerer seg i andre aktuelle saker enn sitt eget ansvarsområde.

Mange av oss kjemper for at hjelpemiddelsentralen for Telemark skal forbli i Skien og at regjeringen skal pålegge Nav å gjøre om vedtaket om sammenslåing med Vestfold. Dette er viktig for brukerne men også for å beholde arbeidsplasser i Skien.

Så langt har presset fra lokalpolitikere ikke ført fram. Og det telemarksbenken i Stortinget har bidratt med av press har i hvert fall ikke gitt resultater.

Som ordførerkandidat i Skien bør dette være en høyt prioritert sak for statssekretær Odin. Vi har tidligere stilt spørsmål ved at en regjering med både en energiminister og en statssekretær fra Skien ikke har klart å avgjøre denne saken i Skien og Telemarks favør. Slik statssekretær Odin nå har åpnet for gjennom sitt leserinnlegg om fastleger, forventer vi at han også engasjerer seg i saken om hjelpemiddelsentralen sammen med energiminister Aasland.

Å argumentere med at saken har kommet for langt holder ikke som argument. Regjeringen har vist at de gjerne gjør om på vedtak som ikke bare er vedtatt, men også gjennomført, jevnfør fylkesregionreformen.

Vi ber nå statssekretær og ordførerkandidat Odin, gjerne i samråd med energiminister Aasland, redegjøre for hvordan de vil arbeide for å få regjeringen til å beordre Nav til å omgjøre vedtaket om sammenslåing av hjelpemiddelsentralen i Telemark med Vestfold.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I forhold til fastlegekrisen er dette en enkel sak å løse. Kun en beskjed til Nav! Men for brukerne er det desto viktigere at veien til hjelpemidler er kortest mulig.

Og du vil vel ikke miste flere statlige arbeidsplasser til Vestfold, ordførerkandidat Odin?

Håvard og Sten Ulrik Heines