HUSKES: Aud Skorve, her sammen med sønnen Anders, var et kjent ansikt i Skien. Foto: Lietorvet

«Du var en del av senteret og mange savner deg»

Hallo Varden byr denne gang på en kjærlig hilsen til Aud Skorve, framsnakking av bygda og hvorvidt det har vært utvikling eller ei i Bø.

Det siste vinket

Mandag 23. mars var jeg en tur i byen, på Lietorvet. Som vanlig tar jeg turen til første etasje og ut på gata for og se etter de som sliter med rus. Jeg tar gjerne en prat med disse. Så går jeg tilbake og forbi urmaker Skorve. Der står Aud og sønnen Anders og samtaler.

Og som vanlig vinker jeg til Aud. Og det ble altså det siste vinket.

For meg er dette vemodig og tenke på. Livet kan ta brått slutt! Vi har hatt så mange samtaler, du og jeg, Aud. Over disken.

Hun var kjent med at jeg bryr meg om de som sliter med livet. Dette er mennesker som ikke alle bryr seg om. Men det gjorde du, Aud. Du hadde også en dyp Gudstro. Dette snakket vi mye om. Og vi var ganske enig på dette området. Du ba alltid din kveldsbønn.

Jeg lyser fred over ditt gode minne. Du var en del av senteret og mange savner deg. Jeg ønsker Guds fred over familien, og må det gå deg godt som urmaker videre, Anders (og kona), som er tredjegenerasjons urmaker.

Dette hadde jeg skrevet uka etter Auds bortgang men ikke sendt det til avisen. Når jeg leser i avisen om sønnen Anders på lørdag. Der han omtaler sin mor på så fin måte. Ville jeg dele dette med dere.

Johan Thormodsrød

Me må framsnakke bygda me bur i!

Mange, ikkje minst distriktspolitikarar, målber ein sørgjesong for distriktskommunane, der det lite strategiske refrenget er.

«Det «kostar» å bu i utkanten». Ja, visst gjer det det på så mange måtar. Såleis kan alt som stend i songen skrivast under på som kalde og reelle fakta. Men kva hjelper det å synast «synd» på seg sjølve når dei fleste «andre» (les: byfolk) ikkje gjer det. Den dårlegaste marknadsføringa og omdømebygginga av distrikta er klagesongar frå «utkanten», sjølv om det er på sin plass. Men det prellar av, og ingen flytter til ei bygd der det blir sunge klagesongar.

Det er framsnakking og stoltheit av staden der me bur som skaper merksemd og interesse blant folk utanfrå. Dette fins mange døme på rundt om i Bygde-Noreg, som Vågå i Gudbrandsdalen og Øyfjell City her i Vest-Telemark.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det farlegaste av alt er ein trend der det er stas og in å vera urban på bygda, og der ein dreg med seg noko av den urbane atmosfæra inn i den reine og ekte bygdelufta. Gjer me det, og ikkje vågar å vera stolte av vårt eige opphav og identitet, ja, da har me i alle fall lagt oss flate og tapa kampen mot sentraliseringskreftene.

Jon Ingebretsen, Vrådal

Arvid Hagens syn på Bø

Hvis Arvid Hagen ikke kan se noe nytt i sentrum utenom en sykkelteller, bør han gå 100 meter opp gata og få sjekket synet sitt på den nyetablerte optikeren. Etterpå kan han ta seg en kaffe på Husly, før han handler på Rema 1000 i Skogenkvartalet. Og om han trenger bedre leselys kan han ta turen innom Christiania Belysning på Ekspertsenteret. Med den snertne elsykkelen sin kan han til og med ta snarveien gjennom Evjudalen. Når han får de nye brillene sine håper jeg han bedre klarer å verdsette det levende og mangfoldige sentrumet vi har.

Fra spøk til alvor: Det er ikke mangel på nyetableringer i Bø sentrum. Og hvis vi ser på handelsstatistikken for perioden 2011–2019 ligger Bø helt i tet – på landsbasis. Men vi må ikke se oss blinde på handel, for verdiskaping begrenser seg ikke til det. For MDG er det viktig å bevare et attraktivt og levende sentrum. Det har verdi både for tilreisende og for oss som bor her. Derfor mener vi nyetableringer på Grivijordet fortsatt bør forbeholdes arealkrevende varer. Det vil gi mindre handelslekkasje og samtidig mer liv i sentrum!

Bjørn Nordbø, leder, MDG Midt-Telemark

Arvid Hagen. Foto: Halvor Ulvenes

Sommer- og vintertid

Hvem bryr seg egentlig? Jeg har aldri tenkt spesielt mye på det, i hvert fall ikke etter at klokka stilte seg sjæl helt automatisk. De eneste jeg opplever bryr seg er bladsmørere og en håndfull politikere. Har de virkelig ikke viktigere ting å skrive om?

Augmund J.

Atomvåpen-honnør til Skien bystyre

Honnør til Skien bystyre som i møte 03.09.2020 ga sin tilslutning til ICAN Cites Appeal, og støtter FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 34 norske byer og kommuner er nå med. Traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland (122), i juli 2017. Norge stemte imot og har ikke satt sin signatur på den.

Ved å forsette å stå utenfor FNs atomvåpenforbud vil Norge bare bidra til å legitimere atomvåpen som strategisk konsept. Jeg støtter oppropet, fra Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Eldbjørg Løwer, Knut Vollebæk, Bjørn Tore Godal. Tidligere statsministere, utenriksministere og forsvarsministere. De sier: «Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn. Forby atomvåpen nå»!

Åge Eriksen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Aud og Anders Skorve. Foto: Lietorvet