Øystein Skottmyr: Foto: Fredrik Pedersen (arkiv)

Dyktige kvinner i politiet

I et oppslag i dagens Varden og TA reagerer advokat Andreas Nyhaug på at politiet sendte to kvinner til å håndtere en utagerende kraftig mann, og stiller spørsmål ved at to kvinner på 1.60 ble sendt på dette oppdraget. Jeg måtte ta en ekstra titt på kalenderen for å slå fast at vi er i 2020, og ikke i forrige årtusen. Et slikt kvinnesyn hører ikke hjemme i 2020.

Politiet har i en årrekke arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i politiet, nettopp fordi vi ser at polititjenesten er svært variert. Etter flere tiår i etaten har jeg sett den utvikling som har funnet sted i politiet, og mener at kvinnenes "inntog" i politiet bare har vært til det gode, ikke minst for det publikum vi skal betjene.

Tjenestepersonene er meget godt utdannet ved politihøgskolen og er både godt trent og har årlige treninger for operativ tjeneste. I politiet har vi lik utdanning både for kvinner og menn.

Politiet har mange hjelpemidler til disposisjon i sitt daglige arbeid og maktmidler er strengt regulert og beskrevet blant annet i det som kalles maktstigen. Og så må den enkelte tjenesteperson forholde seg til det som situasjonen/oppdraget tilsier.

Et av de forhold som kjennetegner dagens politi er evnen til dialog og kommunikasjon, også med utagerende personer. Dette er egenskaper som polititjenestemenn og kvinner benytter hver eneste dag. I tillegg er de trent til å håndtere de oppdrag som krever at man må ta kraftigere maktmidler i bruk, heldigvis på et fåtall av politiets oppdrag. Politipatruljer i Vestmar politistasjonsdistrikt blir ikke satt opp med kjønn som kriterier. Disse tjenestekvinnene som var på dette oppdraget er godt trent og har lang erfaring i politiet.

Politiet ønsker å være åpne om sitt arbeid. Likevel er det ofte personvernhensyn som gjør at vi ikke kan fortelle offentligheten om foranledningen til hvorfor politiet rykker ut, eller hvorfor operasjonsleder ved operasjonssentralen ber mannskap bevæpne seg.

Etter oppdrag, der de øvre trinn på maktstigen benyttes, som f.eks når skudd avfyres, har politiet en grundig evaluering i etterkant. Da ser man på både på hvilke meldinger som er kommet inn i forkant, og håndtering av selve hendelseen. I alvorlige saker kan hendelsene bli etterforsket av Spesialenheten for politisaker, slik det ble i dette tilfelle. Saken ble henlagt da de mente at politiet ikke hadde gjort noe galt. Spesialenhetens avgjørelse ble klaget til Riksadvokaten uten at Riksadvokaten ga medhold i klagen.

Øystein Skottmyr

Tjenesteenhetsleder/Pi

Vestmar politistasjonsdistrikt

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Bjørn ble skutt av politikvinne: – Ikke trivelig å oppleve slikt