IKKE LENGER: Nye E18 mellom Dørdal og Rugtvedt åpner for ett år siden. Regjeringen og Nye veier vil bygge videre, men SV protesterer kraftig. Foto: Nye Veier

E18 og E134 kan bli vesentlig bedre, men SV kjemper mot

LEDER: Ny modell for motorveier kan bli svært viktig for Telemark. Ikke alle ønsker det.

Lytt til Vardens lederartikler som podcast:

Regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kom denne uken med en gladmelding til alle som ser verdien i bedre infrastruktur, men SV vil ikke at telemarkingene skal få bedre veier.

Mandag denne uken vedtok regjeringen, ifølge Aftenposten, å innføre en ny modell for firefelts vei. Denne modellen innebærer at veistrekninger med mindre trafikk likevel kan bygges ut med motorveistandard. Ordningen betyr at bredden på kjørefeltene vil være den samme, men at veien – totalt sett – blir smalere. Dette gir lavere utbyggingskostnader, og er et alternativ til «normal» motorveistandard.

To veistrekninger, som begge er inn og ut av – og i – Telemark er aktuelle for den nye og smalere motorveien: E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og E134 mellom Saggrenda og Gvammen. Den siste veistrekningen ligger dermed an til å bli en firefelts vei, og ikke to- og trefelts vei.

SVs transportpolitiske talsmann, Arne Nævra, er «rasende», ifølge Aftenposten – og ifølge avisen trekker han særlig fram nettopp E18-strekningen mellom Bamble og Tvedestrand: – Her er det bygget relativt ny og trafikksikker vei med to og tre felt. 24 km har midtrabatt, elggjerde og belysning. Det skulle gi god kapasitet i overskuelig framtid, sier Nævra til Aftenposten.

Det er ikke direkte feil at denne veistrekningen er oppgradert, men det skulle også bare mangle. E18 har, særlig gjennom Bamble, har vært tungt ulykkesbelastet.

E18 holder en svært god, trafikksikker og effektiv standard fra Rugtvedt til Dørdal og fra Tvedestrand til Arendal. Det ville være «typisk norsk» å ikke fullføre veien med liknende standard på strekningene som gjenstår. Det ser vi helt klart på E134, der en ny og flott vei ender i en fartshump og 40-sone så fort du kommer inn i Telemark.

Det er helt kurant å være mot at de viktige veiene vi har her i landet skal være moderne, trafikksikre og legge til rette for at privatpersoner og næringsdrivende kan være så effektive som mulig med kortest mulig reisetid.

E18 og E134 er svært viktige veier for Telemark, både for interntrafikken, men også som livsnerver som har stor innvirkning på lokalt næringsliv. Det er utvilsomt i Telemarks interesse at disse veiene er så gode som mulig. Vi registrerer at SV tilsynelatende går til valg med en ambisjon om å ikke forbedre det som er viktig infrastruktur for Telemark. Det er et valg, det også.