DEMONSTRASJON: Demonstrasjon i Kirken. Foto: Rolf Hansen

«Eier dere ikke skamfølelse når dere spikrer døde dyr til korset og demonstrerer på 1. påskedag i Skien kirke?»

Demonstrasjon i kirken, strømpriser og vindkraft er blant temaene i dagens Hallo Varden

Energipriser til besvær

Etter å ha mottatt strømfaktura for henholdsvis primærbolig og fritidsbolig i mars, kan jeg bare konstatere at regjering og finansminister fortsatt sitter på gjerdet. Kanskje på tide å falle ned!

Svakeste finansminister etter krigen, kunnskapsløs og handlingslammet. Og sett i lys av lovnader i opposisjon og under valgkampen, har vi en finansminister helt uten troverdighet.

Det han imidlertid er god på, ja jeg vil påstå fremragende, er å skylde på forrige regjering! Det er tre partier som tar folket på alvor for tiden, Rødt, FRP og KRF. Disse partiene har fremmet fornuftige forslag for å avhjelpe den akutte situasjonen, hva gjelder både makspris og veibruksavgift, men regjeringen svarer med å «vurdere fortløpende».

Imens må bedrifter og vanlige folk slite med skyhøye ekstrautgifter til strøm og drivstoff, med økt inflasjon og økte renter som resultat. Når skal dere vise handlekraft, og la Norges befolkning nyte godt av våre egne naturressurser, og ikke være offer for Europas feilslåtte energipolitikk? Når skal dere ta grep for å begrense inflasjon og kostnadsspiralen dere har ledet oss inn i?

Nå er det slutt på tålmodigheten, det vises med all tydelighet på meningsmålingene!

Forarget til bristepunktet

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nye kraftverk i Skiensvassdraget?

Høyremannen Ruben Kaasa skriver i Hallo Varden 9. april at undertegnede kommer med så mye rart at han nå vil komme med noe faktabasert. Det er ikke så rart at en Høyremann og en Venstremann er uenige om hva som er rart og ikke. Går vi tilbake til 1884 og tiden da norske partier ble startet var det Høyre og Venstre som var de store motsetningene. Nå har jo motsetningene riktignok blitt mindre med årene, og vi har sittet i regjering sammen, men det er stadig store forskjeller.

Men det Ruben Kaasa synes er rart er at jeg har argumentert for at vi også må se på vindturbiner når vi skal skaffe mer energi til industrien i Grenland på sikt, til erstatning for olje og gass, i tillegg til solkraft, jordvarme, oppgradering av eksisterende vannkraftverk, småkraftverk etc. Og kanskje kommer vi til at det ikke er nødvendig med vindturbiner.

Det er mange spørsmål som må avklares før det kan være aktuelt: Støy og annen forurensing, og vern av naturen. Og det er derfor jeg har pekt på industriområder, slik som Gromstul (hvis det blir et datalagringsanlegg der som krever svært mye strøm), Herøya og Frier Vest, hvor det ikke vil være konflikt med uberørt natur. Eller er det slik at vindturbiner må stå på høye fjelltopper?

Når jeg søker på internett får jeg opp at Tyskland har 29.213 vindturbiner ved utgangen av 2018, mens Norge har 1164 i 2021. Norge og Tyskland har omtrent samme flateinnhold. Danmark har også noen tusen vindmøller. I Danmark og Tyskland kan nødvendigvis ikke vindturbinene bare stå på høye fjelltopper.

Kaasa vil i motsetning til tale om vindmøller komme med fakta. Det som han mener er fakta er at det ligger lett utnyttbare muligheter for utbygging av elektrisk kraft på Skotfoss, Klosterfossen etc. Mulig dette er klare fakta. Og jeg sier: Så bra. Kanskje vi ikke trenger vindkraft. Men er det økonomi i dette så vil vel noen være villig til å foreta investeringer her. Og Kaasa som gammel industrimann har vel forbindelser her.

Til slutt må jeg presisere at jeg skriver som enkelt-venstremann. Ikke for Skien Venstre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gustav Søvde

Busstopp på Rugtvedt

Hvorfor stopper bussen bare på Stathelle? De gule bussene har kjørt til Rugtvedt i lange tider nå, men ingen av de stopper på Rugtvedt.

Mellom Stathelle og Rugtvedt må du gå på en lang strekning på eldgamle E18. På den nye veien er det ikke mulig å gå.

Jeg venter på ny gang- og sykkelsti. Hvem bestemmer dette her? Jeg vil ha et busstopp på Rugtvedt nå.

Jeg vil ha en stor kommune. Vi trenger ikke fire ordførere, rådmenn, osv., osv. Det er altfor dyrt.

Avisleser

Artikkelen fortsetter under annonsen.

CO2-fangst i Brevik

Norcems planer om CO2-fangst i Brevik ligger an til å sprekke med 850 millioner. Og da kan prosjektet få samme skjebne som CO2-fangst på Mongstad. Dvs prosjektet blir skrinlagt. Nå må politikerne på Telemarksbenken på Stortinget snakke sammen. EU-systemet burde ha en viss interesse av at prosjektet realiseres.

Øyvind Kaasa

Foto: Bjørnar Larsen

XR-aksjon

Eier dere ikke skamfølelse når dere spikrer døde dyr til korset og demonstrerer på 1. påskedag i Skien kirke? Det var Jesus Kristus som ble spikret på korset for mine og deres synder for å forsone oss med Gud.

Er dere opptatt av miljøet, så reis til Russland og stans Putin sin ødeleggelse av mennesker og miljø. Hvor mange tusen milliarder kroner har han klart og ødelegge for i Ukraina og som går ut over miljø og mennesker og dyr i mange tiår?

Roald-O. Bøstein

Ulefoss

Reverseringspolitikk

Er Putins ønske kanskje å gjenopprette en tilstand der nabolandene lydig underkaster seg russiske ønsker?

Tidlig i mai 1962 svettet jeg over en norsk stil til artium, og tittelen var «Berlin, et problem i etterkrigstiden». Jeg var glødende politisk interessert, og mente tittelen var for snever, Berlin var bare et symptom. Sensor var ikke helt enig, karakteren ble dårligere enn forventet.

Hele ungdomstida levde vi i en kald krig mellom Sovjetsamveldet og Nato. Denne tilstanden vil vi nå få igjen etter Putins brutalitet i nabolandet. Atomavtalene, demokratiseringen og freden i Europa er blåst vekk av en 70-årig diktator som tenker å sitte med makten til han dør, og viske ut Gorbatsjevs ideer om glasnost og perestrojka fra landets historiebøker før han blir borte.

Putin fjerner ytringsfriheten og politisk opposisjon. Dermed fjerner han frihet og demokrati. Russland vil bli et fattig land, og Putin en bitter diktator.

Den unge generasjonen i Russland er håpet, fordi de har kjent frihetens vind mer direkte enn tidligere generasjoner, kanskje vil de ikke finne seg i reverseringen til Stalins verdier. Stalin som lot millioner av ukrainske bønder sulte i hjel fordi de sto opp mot tvangsbruken i jordbruket i mellomkrigstida.

Diktatorer er farlige, Arne Eriksen.

Bjørn Lillebuen

DIKT

Påskemorgen

Hyttemannen er oppstanden

er oppstanden i morgengry

naturen grender,

kommunen seg gleder

kommunen seg gleder med løyver ny

hyttemannen er oppstanden

er oppstanden i morgengry

Se, i skarer opp vi farer

opp vi farer til hytteby

Teslaen gløder,

nabo vi møter

nabo vi møter med TV ny

se, i skarer opp vi farer

opp vi farer til hytteby

Wilhelm Brekke