TRANGT: 1175 elever og 181 ansatte gjør at det blir trangt på Skien videregående, men enkelte bryter også smittevernreglene bevisst og for å provosere - uten at det får konsekvenser. Slik kan det ikke være, mener Varden. Foto: Privat

Elever bryter smittevernregler bevisst uten at det får konsekvenser. Det kan ikke fortsette

LEDER: Skoler og mennesker er ikke bygget for pandemier, men det betyr ikke at noen kan blåse i smittevernregler uten at det blir sanksjonert.

– Dette opplever vi ved alle våre skoler. De er ikke bygd for pandemier. Det er ekstremt vanskelig å etterleve retningslinjene ut fra dagens situasjon, sier fylkesopplæringssjef Helge Galdal i Vardens artikkel om at elevene på Skien videregående skole ikke klarer å etterleve helt grunnleggende smittevernregler.

Oppfatningen hos lærere, rektor og elevråd synes å være helt entydig: Det er vrient å holde nødvendig avstand. Vi må kunne anta at antallet mennesker samlet samme sted sørger for det; det er 1175 elever og 181 ansatte ved skolen. Da er det tilnærmet umulig å holde én meters avstand til enhver tid.

På samme måte som at skoler ikke er bygget for pandemier, er heller ikke mennesker det. De aller fleste har behov for sosial og fysisk kontakt. Det er unaturlig å ikke håndhilse eller klemme. Det er derfor til å forstå at det er lett å glemme seg.

– Hovedutfordringen for oss lærere er at en del elever ikke bryr seg om smittevern i det hele tatt, og vi har ingen sanksjonsmuligheter. Dessverre er det noen elever som provoserer med bevisst å bryte reglene, og som ikke bryr seg om tilsnakk og oppfordringer, sier er en lærer Varden har snakket med.

Dette er noe annet enn å «glemme seg» eller komme for nær fordi det blir for trangt. Skolens rektor, Stein Thomas Tusvik, sier at det ikke har vært aktuelt med sanksjoner eller anmerkninger. I praksis kan dette bety nedsatt ordenskarakter.

Det er verdt å minne om at bedrifter, i stor skala, sender ansatte på hjemmekontor. Renholdsbudsjettene går i været. En lang rekke virksomheter har fått livsgrunnlaget revet bort over natten. Ansatte permitteres og sies opp. Mennesker blir alvorlig syke og dør. Denne pandemien er alt annet enn en lek. Den har reelle og konkrete konsekvenser.

Det er åtte måneder siden det ble innført omfattende og inngripende tiltak for å slå ned pandemien. Det er til å forstå at skolen ikke ønsker å gå i en form for konfrontasjon med elevene, men hvis det er så vanskelig for elevene å overholde de samme reglene som resten av samfunnet må forholde seg til, er det vanskelig å se for seg en vei utenom en tilstramming.

Det kan ikke være akseptabelt dersom elever blåser i smittevernreglene. Det kan ikke være uten sanksjoner. Selv om man er aldri så mye ungdom, glemsk eller lei av pandemi. Det siste er vi alle, og dette blir bare verre dersom noen, helt uten konsekvens, kan oppføre seg som om verden var som før. Det er den ikke. Da må det kraftigere virkemidler til enn vennlige oppfordringer.