Elitens pengebruk

Lønnsoppgjøret i frontfaget er avsluttet. Som alltid krevde Norsk Industris Stein Lier Hansen et nulloppgjør, Denne gangen begrunnet han kravet med korona-krisen, som har skapt problemer for bedriftene. Selv har han nøyd seg meg 600.000 i lønnsøkning.

En så god krise må utnyttes for alt hva den er verdt. Lier Hansen er ikke ukjent med å kreve nulloppgjør, han gjorde det samme i 2018, 2016, 2014, 2012 og 2010, hver gang med forskjellig begrunnelse. Lier Hansen har selv gått foran med et godt eksempel, idet han fra 2010 til i dag har nøyd seg med en lønnsøkning på drøyt 600.000 kroner. Nærmere null er det vanskelig for en direktør å komme.

Ganske mange av oss andre kommer betraktelig nærmere null enn Lier Hansen, men så er vi ikke direktører heller. Når en person etter et langt yrkesliv blir syk og ufør, mottar vedkommende uførepensjon. Men en dag blir en 67 år gammel og dermed mister en uføretrygden, fordi nå kan en jobbe så mye en vil, ifølge regjeringen. Med ett slag helbreder regjeringen alle uføre som oppnår er alder av 67 år, og det uten håndspåleggelse.

Med en slik helbredelsesstatistikk stiller regjeringen Solberg selv den katolske kirkes komplette helgen-korps fullstendig i skyggen. De tidligere uføre, nå mirakuløst friskmeldte, pensjonister må nemlig som nesten alle andre, med unntak av elitens nullskatteytere, være med på spleiselaget som regjeringen har tatt initiativet til. Det trengs penger til fjordkrysninger, landvind, firefeltsveier parallelt med jernbane, kraftnettet, flytting av etablerte institusjoner osv.

Eksempelvis skal anlegget på Andøya flyttes til Evenes (5 milliarder), Bodø kampflybase til Ørlandet (6 milliarder), ny rullebane på Gardermoen (20 milliarder), og Ullevål Sykehus til Gaustad (60 milliarder). Samtidig er NRK solgt og er på flyttefot (x milliarder), Munch-museet skal flyttes (2 milliarder), mens Nasjonalgalleriet allerede har flyttet (6 milliarder). I tillegg kommer en skattelettelse, i alt vesentlig til fordel for de rike, på 22 milliarder.

Slik blir attraktive områder lagt åpne for private boligindustrielle konserners interesser, på bekostning av fellesskapets behov, og det er klart at de kronene som regjeringen sparer ved å kutte i uføretrygden vil komme godt med.

Ole J. Hauge

Rødt Bamble

LITE Å GI: Direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, krevde nulloppgjør, som så mange ganger før, her flankert av riksmekler Mats Wilhelm Ruland (t.v.) og leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, på pressekonferansen etter at det ble enighet om avtale. Foto: Ørn E. Borgen