Foto: NTB Scanpix

«En fin julehilsen å få fra politikere og nettselskapene»

Strøm, vaksiner og pandemihåndtering preger dagens Hallo Varden.

Effekt av strømsparing ved ny nettleie

Ved innføring av ny nettleie fra 01.01.22 ser det ut som Lede vil sette stor pris på de som prøver å spare strøm.

Bruker du 1000 kWh i en vintermåned og er så uheldig å få én effekttopp over 5 kW i måneden, vil Lede takke deg med å gi deg en total nettleie på utrolige 81,78 øre/kWh inkl. alle avgifter.

Til sammenlikning vil Glitre Nett belaste sine kunder med 74,14 øre/kWh for det samme forbruk. Veldig høyt dette også, men viser forskjellene og galskapen med ny nettleie.

Ved beregningen er det brukt redusert energiledd (kl. 22-06) med 33 prosent av det totale forbruket.

En fin julehilsen å få fra politikere og nettselskapene. I tillegg herjer strømleverandørene med oss, så de sender nok en julehilsen de også.

En frustrert nettkunde

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Angst for vaksine?

Jeg har levd med vaksine i hele mitt liv, og det er blitt noen år! Og jeg har forsøkt å følge med på utvikling av vaksiner gjennom nesten 300 år. Som amatør. Jeg anser det for et skritt framover med M-RNA-vaksinen. Den er ikke basert på gammel teknologi.

Hva vaksinene inneholder, enkeltkomponenter, finner jeg ikke som det sentrale. Det vesentlige er at de virker! Og det gjør de!

Jeg har arbeidet med statistikk. Og statistikk er grunnleggende for meg. Jeg baserer meg på store datamengder og statistisk signifikans. Spesielt er statistisk signifikans viktig. Og store datamengder, det har vi nå som bakgrunnsmateriale for vurderinger. Og når kriteriene er oppfylt føler jeg at vi er på rimelig sikker grunn. Og jeg ser ut fra disse kriterier om vaksinen virker og er sikker. Men ingen ting i denne verden er 100 prosent!

Medisiner er alltid beheftet med en viss sikkerhetsrisiko. Hvis vi går inn på Felleskatalogen og leser, kan man bli skremt. De medisinene jeg bruker sjekker jeg men hensyn til bivirkninger, kontraindikasjoner og tar noen ganger en interaksjonsanalyse (jeg er kanskje litt sær).

Nå er noen milliarder eksponert for covid-vaksiner. Da har vi et meget stort grunnlag for statistisk analyse. Det er avdekket bivirkninger som rapporteres. Hadde ingen bivirkninger blitt presentert, ville det vært skremmende. Det ville tydet på juks. For ingen ting er 100 prosent!

Jeg er overbevist at mine tre sprøyter med vaksine bidrar til å sikre min framtidige helse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Finn E

Covid-vaksiner

Jeg beundrer den kommunepolitiker som i disse jantelovs-covid-tider stilte Porsgrunn-ordfører Kåss viktige spørsmål via en interpellasjon; dette kunne vi lese i lokalavisene. Kåss besvarte denne etter beste evne.

Men merk; ennå har ingen fått fram hva covid-vaksinene inneholder. Derfor: La meg oppfordre Grenlands rakryggede ordførere å hente fram denne informasjon for sine innbyggere og legge den ut på sine nettsider.

Sven-Inge Johansen, Skien

Regjeringen har sviktet i koronahåndteringen

Undertegnede sendte et innlegg til Varden 4. november med tittel: «Enten må vi gjøre tiltak nå, eller i juletida».

Alle vet jo nå hvordan dette gikk. Regjeringen har sittet stille og sett på økende smittetall i hele høst uten å innføre selv milde tiltak. Så nå står vi her, med en usikker julefeiring, samt bekymring over levebrødet for mange bransjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når man hører ordlyden i tiltakene som presenteres nå kan det høres ut som om det er omikron som skaper så store utfordringer. Men hvor mange av de rekordmange 358 personene som er innlagt per 9.12 ligger inne med omikron-varianten? Sannsynligvis ingen. Smittetallene var rekordhøye allerede før omikron ble kjent og ga oss få verktøy til å se etter omikron-variant blant alle prøvene.

Her mener jeg regjeringen har styrt skuta AS Norge mot grunn – og at de faktisk bør ta konsekvensene av det og resignere. Dramatisk? Kanskje, men det oppleves nok dramatisk for kultur,- og utelivsbransjen og.

Håndteringen av korona etter man overtok stafettpinnen fra forrige regjering har vært alt annet enn tillitvekkende. Men for å si det sånn: Opposisjonen har vært bemerkelsesverdig stille, de og.

Andreas – som skulle ønske han tok feil og at ting så lyser ut nå

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge/NTB

God jul!

Nå sitter jeg her med frokosten min. Avisen er kommet i stuen inn. Jeg ønsker å spre glede til de jeg kan. Dette året har jeg gjort så godt jeg kan.

Kjære alle dere: En god jul og et godt nyttår!

Mette B.

Utbyggingen i elva

NVE har plassert utbyggingen i elva til sikkerhetsklasse F3. Dette tilsier at utbyggingen har det høyeste risikonivået som i verste fall, kan medføre mennesketap og store verdier kan bli ødelagt.

Hvordan er det mulig at denne utbyggingen ikke er stoppet av Skien kommune? Risikerer de virkelig dette kun for at en utbygger skal få gjennom sitt prosjekt?

Nå ønsker vi svar!

Gro Ballestad

Svar til Løvsjø

Ole Jacob Løvsjø har på side 3 i Varden 16.12.21 en oversikt over hva han mener regjeringen har gjort feil. En av hans reaksjoner er mangelen på vilje til å stille opp for et kulturliv i krise, som jeg ikke kjenner meg igjen i.

2. desember 2021 strammet regjeringen inn smitteverntiltak. Samme dag opplyste finansministeren at vi ville forlenge kompensasjonsordninger for uunngåelige kostnader i forbindelse med kulturarrangementer. Ordningene for frivillighet og idrett ble også forlenget i samme øyeblikk.

Kort tid etter gjorde vi det klart at vi ville forlenge kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap som for mange i kulturbransjen er det aller, aller viktigste. I tillegg var næringsministeren tydelig på at det skal innføres en lønnsstøtteordning med mål om å unngå permitteringer – for mange underleverandører i kultursektoren er det helt avgjørende å få på plass.

9. desember presenterte vi at vi innfører stimuleringstiltak for å holde kulturbransjen i aktivitet. For mange vil det være helt essensielt når vi forhåpentligvis skal starte aktiviteten gradvis opp igjen på nyåret.

14. desember presenterte vi en forbedret kompensasjonsordning, der man tar hensyn til at kulturbransjen lever i en sesongøkonomi – der mange har overskudd i desember og juli, for å finansiere store deler av resten av året. Ordningen vil gi deg kompensasjon for 70 prosent av inntektene basert på gjennomsnitt fra 2017–2019. Så er det viktig å si at den klare forbedringen av ordninga er at den skal omfatte flere.

Kompensasjonsgraden på 70 prosent er en økning fra tidligere, men vel så viktig er grepet vi gjør med å likebehandler arrangører og underleverandører. Våre løsninger skal kjennetegnes av at vi ser hele næringskjeden i kulturbransjen – ikke kun arrangøren, eller den som står på scenen. For oss er dem bak scenen, eller den som rigger den opp, like viktig som den som står bak mikrofonen.

Bransjen har selv etterspurt kompensasjon basert på tapt omsetning, så dette er vi glade for å kunne presentere. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jobbet etter tre hovedstolper:

Vi skal ha hjelpetiltak så lenge pandemien varer. Pandemien er uforutsigbar, det er ikke regjeringen.

Den forrige regjeringen innførte smitteverntiltak den ene dagen, og tiltak for de ulike bransjene mange uker etterpå. Vi skal kjennetegnes av forutsigbarhet og at vi forstår bransjen i samme øyeblikk som smitteverntiltak innføres.

Kulturfolk er arbeidsfolk, dette er folk med de samme regningene som alle oss andre, men som i langt mindre grad har faste ansettelser eller opparbeidet seg sosiale rettigheter – det skal våre ordninger ta hensyn til.

Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær Kulturdepartementet (Ap)