NY LEGEVAKT: Slik blir den nye legevakten på Moflata i Skien. Foto: Adapt arkitekter for Skien kommune

Én legevakt er best for Grenland

VARDEN MENER: Porsgrunn vurderer legevaktsamarbeid med Skien. Det er positivt.

Samarbeid om legevakt har vært en gjenganger i lokalpolitikken i en årrekke. Frontene har vært relativt steile og det er gått med tid og krefter til å utrede løsninger som ikke blir noe av. Det siste tilskuddet i denne rekken kommer nå fra rådmannen i Porsgrunn, som vil sette strek for et mulig legevaktsamarbeid med Bamble og Kragerø. Dette er ikke spesielt underlig, gitt at det ikke har vært mye å hente i de to kommunene lenger sør.

– Det vi gjør nå er egentlig å be politikerne om å be om et nytt råd, sier kommunalsjef Aud Fleten til Varden om rådmannens forslag – som åpner for å samarbeide med Skien. Det er først og fremst tale om et samarbeid på nettene, og ikke en full sammenslåing.

Rådet fra Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) er ikke til å ta feil av: – Det mest ideelle ville vært en felles legevakt for hele Grenland, sier han.

Dette er vi helt enige i. Rådene fra medisinskfaglig hold har også vært klare, og det er nokså åpenbart at kompetansekravene i den nye akuttmedisinforskriften gjør det utfordrende for enkeltkommuner å drive legevakt helt alene. Oslo har én legevakt. I Grenland har vi fire. Det hører med til historien at legevakten i Skien også dekker Siljan og Nome.

Dessverre preges lokaliseringsdebatter for ofte av nettopp lokaliseringsspørsmålet. Her har vi opplevd politikerne i Skien som i overkant steile. Nå strekkes det ut en hånd fra Porsgrunn. Dette bør verdsettes på rådhuset i Skien.

Det kan ikke være et mål å ha færrest mulig legevakter, men best mulig legevakter. Det oppnår man sannsynligvis gjennom samarbeid.