NEDSLÅENDE: Det er nedslående tall, og bør få varsellampene til å lyse hos Arbeiderpartiet, som sitter med ansvaret for de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylke, skriver Karoline Aarvold. Foto: Fredrik Pedersen

En skolepolitikk som fungerer

Siden Høyre kom i regjering har rekordmange elever fullført og bestått videregående og færre elever har droppet ut underveis.

I tillegg får elevene bedre resultater og er mer på skolen nå enn da Høyre tok over regjeringskontorene.

Men, for første gang siden 2016 er det nå en nedgang i antall elever som fullfører og består videregående i Telemark og en økning i antall elever som droppet ut underveis

Sammen med Nord-Trøndelag og Vest-Agder er Telemark det eneste av de «gamle fylkene» der antall elever som fullførte og besto videregående i 2020 var synkende, og utenom Finnmark er vi det «gamle fylket» i landet med lavest andel elever som fullfører og består studiespesialisering på tre år.

Det er nedslående tall, og bør få varsellampene til å lyse hos Arbeiderpartiet, som sitter med ansvaret for de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylke.

I kullet som gikk ut av videregående fra Telemark i 2020 var det over 200 elever som droppet ut av videregående underveis i utdanningsløpet, og over 100 elever som fullførte tre år uten et vitnemål eller fagbrev i hånda da de var ferdig. Det er altfor mange.

Høyre har, gjennom hele koronapandemien, vært bekymret for elevene i Vestfold og Telemark. Derfor har vi i hovedutvalget for utdanning gjentatte ganger etterlyst en plan for å tette kunnskapshullene, for å ta igjen tapt læring og for å bedre det psykisk helsetilbud til elevene.

I tillegg har vi foreslått penger til sommerskole for å gi de elevene som har fått «ikke vurdert» i et fag muligheten til å ta faget på nytt før de begynner på neste skoleår. Vi har foreslått penger til et nærværsteam for å følge opp elever som står i fare for å droppe ut og ekstra penger til å følge opp elever med svake faglige forutsetninger fra ungdomsskolen.

Vi har blitt nedstemt hver gang.

Når hver femte elev fra Telemark har problemer med å fullføre videregående bør det være et varsku til hele systemet. Da må vi prioritere kunnskap og kvalitet i skolen, og systematisk og god oppfølging av de elevene som trenger det.

Koronaen har truffet barn og unge hardt og mange elever har gått glipp av viktig og verdifull undervisning. Derfor er det nå viktigere enn noen gang at vi prioriterer det viktigste i skolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Årets stortingsvalg blir et retningsvalg for norsk skole. Høyre skal fortsette å kjempe for en kunnskapsskole som gir muligheter for alle.

Karoline Aarvold

fylkestingsrepresentant (H)