UNDERFINANSIERT: Helseområdet har vært underfinansiert i Skien i flere år, og de ansvarlige politikerne kan ikke skylde på andre, skriver Torbjørn Steinhaug. Foto: Lise Valbø Rønningen

En skulle tro at et slikt vedtak hørte en annen tid enn 2021 til, men i Skien kommune gjør det ikke det

Mandag 23. august 2021 ble en merkedag for eldreomsorgen i Skien kommune.

Da vedtok Helse og omsorgsutvalget i sitt møte at de under visse forutsetninger ville bruke dobbeltrom på sykehjem for andre enn ektefeller og nære venner. En skulle tro at et slikt vedtak hørte en annen tid enn 2021 til, men i Skien kommune gjør det ikke det.

I lang tid har underdekningen av langtidsplasser på sykehjem vært gjennomgående betydelig, men de folkevalgte har valgt å ikke ta denne utfordringen så seriøst som den fortjener. Kun «lappesaker» er benyttet og ingen varig løsning har vært ønsket ser det ut til. Hvis de hadde ønsket det, ville flere muligheter kunne vært benyttet. At tilbudet fra Porsgrunn om åtte plasser ble skuslet vekk, er bare ett eksempel på hvor lite alvorlig de ansvarlige tar situasjonen.

Helseområdet har vært underfinansiert i Skien i flere år, og de ansvarlige politikerne kan ikke skylde på andre. En av deres oppgaver er å fordele de midlene som er til rådighet på en forsvarlig måte. Ingen lett jobb, men det er vanskelig å forstå at koalisjonen som styrer kommunen kan havne i det uføre de er nå. Flere av partiene snakker om en verdig eldreomsorg, men det bør ikke bare være ord før hvert valg, men vises i praksis. Sånn jeg ser det er det i hovedsak to tiltak som kunne bedret situasjonen: En høyere prioritering av helseområdet generelt og eldreomsorg spesielt i de årlige lokale budsjettbehandlingene eller en statlig finansiert eldreomsorg som Skien kommune sa nei til.

Den siste oversikten som ble lagt fram, og som synligjør mangelen på langtidsplasser, viser at 33 har fått innvilget langtidsplass, men venter på ledig plass på et av sykehjemmene. I tillegg er 37 søknader om langtidsplass under behandling! Med bare en innvilgelsesprosent på 43 prosent av søknadene ville det nye sykehjemmet i Kverndalen med sine 112 beboerrom vært fullt allerede nå, to år før ferdigstillelse. Dette fordi Gjerpen sykehjem sine 63 beboere jo også skal overflyttes til det nye sykehjemmet.

Jeg lar to av versene fra en sang jeg lagde for noen år siden, etter egen opplevelse som pårørende, være min bønn om andre prioriteringer under budsjettarbeidet som snart tar til i kommunen. Hele sangen, «Den siste reisa», finnes på Youtube.

At mangel på ressurser, i den overflod som er

Skal ramme mange eldre som har gjort sin innsats her

Det burde være skammelig for de som styrer nå

Men det biter ikke på

Så kjære deg som leder og hver valgt representant

Artikkelen fortsetter under annonsen.

La ikke hjelp og omsorg bli det løfte som forsvant

Ta fram din empati og la det styre hva du gjør

Det syns jeg at du bør.

Torbjørn Steinhaug