Foto: NTB scanpix

En ubevoktet søppelhaug burde ikke være nok til å stanse en streik

LEDER: Det skal og må sitte langt inne å bruke tvungen lønnsnemnd.

Fredag grep arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og regjeringen inn: Unio-streiken ble stanset med tvungen lønnsnemnd. Dette er et tvangstiltak myndighetene kan iverksette «dersom arbeidskampen fører til fare for liv, helse eller sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser».

Den direkte, utløsende årsaken til at regjeringen grep inn, var situasjonen på Fredrikstad kommunes gjenvinningsanlegg, FREVAR. På grunn av streiken ble anlegget stanset, og det hopet seg opp med avfall. FREVAR mente at det var stor fare for brann, ettersom avfallet kan selvantenne. Det samme mente brannvesenet i kommunen.

Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap mente, etter dialog med Statsforvalteren, at «situasjonen er så alvorlig som kommunen beskriver det, og at virksomheten er ikke i stand til å følge pliktene sine etter brann og eksplosjonsvernloven slik situasjonen er nå», ifølge regjeringen.

Det er kjent gjennom mediene at det ble søkt om dispensasjon, både til Unio lokalt og sentralt. Tre ganger skal det ha blitt avslag, selv på en søknad om at én ansatt kunne overvåke situasjonen. Det er også blitt kjent at Unio, snaut to timer før regjeringen grep inn, skal ha sagt ja til dispensasjon. Møtet fredag ettermiddag endte, ifølge Røe Isaksen, med at «det ikke var mulig for partene å finne en løsning på denne akutte situasjonen».

Det er betimelig å reise spørsmål ved om det var klokt av Unio å avslå dispensasjonssøknadene. Det var det antakelig ikke, men motparten KS’ rolle er det minst like god grunn til å problematisere: Ønsket ikke KS å finne en løsning på situasjonen på FREVAR? Ønsket KS å framtvinge tvungen lønnsnemnd?

– At det nå blir tvungen lønnsnemnd, må Unio ta på egen kappe, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram (Sp), som dermed ikke gjør noen forsøk på å tone ned konflikten.

Det framstår som forunderlig at det ikke var mulig å finne en løsning på avfallsanlegget i Fredrikstad når fagfolkene har konkludert med at risikoen er for uønskede hendelser er såpass betydelig.

Dermed må 20.000 streikende tilbake på jobb, og det reises spørsmål ved om streik fortsatt er et lovlig og fungerende virkemiddel i norsk arbeidsliv. Det skal og må sitte langt inne å bruke tvungen lønnsnemnd. En ubevoktet søppelhaug i Fredrikstad burde ikke være nok.