En varm hilsen til alle pensjonister

Pensjonistforbundet var en av de aller første organisasjonene som sendte ut varsel om å avlyse all møtevirksomhet i regi av vårt forbund og med en sterk anbefaling til alle fylkesstyrer og lokallag om å gjøre det samme.

Det er vår aldersgruppe 60+ som kan være ekstra utsatt og mottagelig for å bli smitta av coronaviruset. Helsemyndighetene har informert om at eldre med ulike andre diagnoser er mest sårbare og mottagelige.

Det var mange som murret og synes det var overdrevent og helt unødvendig, men det har vist seg i ettertid at det var en helt riktig beslutning å ta.

En stor og trist følge av denne beslutningen, og alle de andre som offentligheten nå har tatt, er at de fine møteplassene vi har vært vant til å bruke og treffe hverandre, nå er helt utilgjengelig. Dette vet vi kan føre til tristhet, utrygghet og isolasjon for mange, særlig aleneboende. Vi ønsker å gjøre statsministerens ord til våre:

«Når du ikke kan ringe på hos noen, så ring til noen» Ta telefonkontakt og slå av en prat! Hallo, hvordan har du det? Det er sikkert noen der ute du ikke har snakket med på lenge – nå er tiden der. Tidligere var du kanskje en besøksvenn, nå kan du heller bli en ringevenn.

Pensjonistforbundet Telemark har 36 lokallag rundt om i Telemark og i tillegg til møter og turer har flere av laga de siste åra holdt kurs i nettbrett/smarttelefon. Mange pensjonister og eldre har lært seg å bruke nettet. Nå er den kunnskapen gull verdt. Ta i bruk alle de muligheter som internett gir oss, men vær tilbakeholden med handel og spill.

Når all planlagt aktivitet nå enten er avlyst eller utsatt, er det viktig å holde humøret oppe, ta godt vare på seg selv og sine nærmeste, samt være et medmenneske.

Vi ser fram til at livet igjen inntar normalen og gleder oss til å treffe alle når den tid kommer.