Foto: Jan Odinsen

Endelig kommer det ny vei her

LEDER: Sagaen om en ny erstatningsvei for Lannavegen ser ut til å ende lykkelig.

Fredag ble det tilrådd fra regjeringen «at At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune». Dette ble stadfestet av Vi Harald, Norges konge, som ber Stortinget «om å gjere vedtak om finansiering».

Så høytidelig er det i Kongen i statsråd – og omtrent så høytidelig oppfattes nok også vedtaket i Nome, som kan glede seg over at det nærmer seg byggestart for en veistubb som ikke bare har vært etterlengtet i flere tiår og på den politiske agendaen siden 1980, men som også har en av de mest underlige, politiske forhistoriene på nokså lang tid.

Det dreier seg om å bygge en vei som erstatter Lannavegen mellom Ulefoss og Lunde. Strekningen er så smal at to tungbiler ikke kan møte hverandre. Her er ingen gangvei for myke trafikanter og veien går omtrent inn på kjøkkenbenken til de som bor langs veien. Det er ikke fylkets mest trafikkerte vei, med sin årsdøgnstrafikk på 2400, men ti prosent er tungtrafikk og veien er svært viktig for næringslivet; dette er – kort oppsummert – veien som binder Lunde sammen med resten av verden (de som sogner til Bø-traktene får se litt mellom fingrene i dag).

Les også
Regjeringa sier ja til bompenger og ny vei i Telemark

Det merkelige med denne saken er at fylkestinget fattet vedtak om finansiering av ny vei i 2015. Fylkeskommunen vedtok da et bidrag på 140 millioner kroner. Mot slutten av 2017 kom det fram at det, i en fotnote i et vedlegg i saken, at det var nødvendig at fylket gikk inn med 230 millioner kroner. Ikke én politiker i fylkestinget fikk dette med seg og daværende fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) var «ikke imponert over at en slik fotnote ikke er løftet høyere opp».

Nå ser det endelig ut til å gå mot en løsning, med bygging av den nye veien – som ikke er mer enn 2,9 kilometer lang, men som er kostnadsberegnet til 314 millioner kroner, der fylkeskommunen står for 56,9 prosent og bompenger sørget for 43,1 prosent.

Det er få som elsker bompenger, som på denne veien kommer til å ligge på 20–25 kroner, men det er likevel mye som tyder på at det er flere smil enn det motsatte. Den nokså ulykkesbelastede Lannavegen er idyllisk og flott, men på ingen måte egnet for trafikken som er der i dag.

Foto: Jan Odinsen