ENGLER: Etter å ha blitt kjent med lindrende enhet er jeg imponert over hva de får til, men det går selvfølgelig utover de som jobber der, skriver Mette Stulen. Foto: Fredrik Nordahl

«Engler» på lindrende enhet

Hva i all verden er det som skjer i vårt helsevesen, hvem er det som sitter og bestemmer at det skal legges ned sengeposter på lindrende enhet i Skien?

Hvem bestemmer at det ikke skal være nok antall sykepleiere/hjelpepleiere på jobb slik at de som er innlagt kan få den hjelpen de trenger?

Mange er der på sin siste reise, noen på avlastning. Dette er en liten avdeling med en fantastisk gjeng med en arbeidsmoral som er helt unik. Dette er sykepleiere/hjelpepleiere som gjør det ytterste som går an og forlange av et menneske for at de innlagte skal ha det så bra de kan. Men hvem i all verden har rett til og bestemme at de skal være underbemannet? Nå må det gjøres noe med dette!

Etter å ha blitt kjent med lindrende enhet er jeg imponert over hva de får til, men det går selvfølgelig ut over dem som jobber der. Det ender med sykemeldinger noe som gjør situasjonen til de grader vanskelig. De sengepostene som ble lagt ned for litt siden, se å få åpnet igjen og ansett flere pleiere.

Kjære dere som bestemmer at sengeposter skal legges ned, har dere noen gang hatt noen nære og kjære som har trengt hjelp i sin siste fase av livet?

Dette skriver jeg som et hjertesukk etter å ha blitt kjent med denne plassen som så mange trenger så sårt men ikke får mulighet til å bruke fordi noen bestemmer at det ikke er nok penger i akkurat denne kassa.

Politikere: Nå er det vel på tide og tenke på helse. I avisen i dag står det at det er én sykepleier på 121 beboere på Gulset sykehjem?

Jeg tar opp lindrende enhet fordi det er den jeg har blitt kjent med, men dette er jo et problem på de fleste sykehus og sykehjem. Vi har politikere som folket har stemt inn, nå må dere virkelig begynne og sette menneskeverdet på førsteplass på deres timeplan.

Mette Stulen