Hallo Varden syden: Pandemien, søppeldunker og boliger er blant temaene i dagens Hallo Varden. Foto: NTB scanpix

«Enten har disse ikke forstått alvoret eller så har de fulgt særdeles dårlig med i timen»

Pandemien, søppeldunker og boliger er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Syden og korona

De siste dagene før påske satte media søkelyset på norske borgere som har hatt tilhold på Gran Canaria i vinterhalvåret. Det var en meget opphetet stemning blant en del av disse.

En av dem som ble intervjuet ville sågar gå i fengsel framfor å bli henvist til et karantenehotell. De hadde engasjert advokat, da de mente at det var særdeles urettferdig at de måtte gå gjennom våre nasjonale smitteverntiltak.

Enten har disse menneskene ikke forstått alvoret i pandemien, som til nå har tatt 2,79 millioner menneskeliv på verdensbasis, eller så har de fulgt særdeles dårlig med i timen.

Det er nok mennesker som har hatt det atskillig verre enn disse.

Tenk på dem som har mistet sine kjære. Tenk på dem som har mistet sitt levebrød. Tenk på dem som ikke får besøke sine nærmeste på sykehjem. Tenk på dem som lever med ettervirkningen av viruset, etc.

Absolutt alle bør følge våre smittevernregler, enten vil holder tilhold i varmere strøk, eller er hjemme i kalde nord.

En som følger reglene

Videregående opplæring i 2021

Regjeringen vil endre innholdet i videregående opplæring slik at yrkesfagelevene kan få mer yrkesfaglig kompetanse. Det har medført et akademikerhylekor. Da Gudmund Hernes endret videregående opplæring i 1994 den andre veien, fratok yrkesfagelever mange timer yrkesfaglig opplæring, var det ingen akademikere som protesterte.

Elever som lærer ved å gjøre, ikke ved å sitte stille, lytte og lese, mistet store muligheter for å skaffe seg nødvendig kompetanse for framtida. Hylekoret bruker store ord som demokrati, felles historisk og kulturell forståelse, men har selv aldri forstått og akseptert praktisk kompetanse.

Gudmund Hernes ville at alle skulle studere på universitetet, og seinere regjeringer har rigget lov og forskrift slik at det universitetsveien blei regelen, ikke yrkesutdanning. Elevene skulle få velge, ett av tre valg. Dersom dette ikke var mulig å gi dem læreplass, ville elevene få tilbud om å fullføre videregående opplæring med studiespesialisering.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Denne retningen fører til universitetet og er selvsagt skivebom for elever som lærer gjennom praksis, som har satset på en yrkesfaglig utdanning. Hernes og akademikerne viste på denne måten suveren forakt for yrkesfagene. I dag står det ikke bedre til og regjeringen møter kraftig motstand helt uten at det foreligger gode alternativer.

Inge Jørgensen

Skolemann i 40 år

Flere boliger i sentrum

Redaktør Thorsen er i sin leder 29. mars opptatt av flere boliger i Skien sentrum, og Rune Mathisen likeledes i Hallo Varden 31. mars. Thorsen oppfordrer politikerne til å legge til rette for flere boliger i Skien sentrum. Det ønsket har virkelig utbyggere og politikere i Skien allerede oppfylt med alle prosjekter som er på gang. Jf. bl.a. nybygg på Lie bak kirken, Latinskoletomta, Glassmestergården i Hjellen, Prestegårdsveien i Lundedalen, Klosterøya, Skien Brygge, og kanskje etterhvert Meierikvartalet.

Spørsmålet blir hvem skal bo der. Billig blir det jo ikke. I det vesentlige blir det nok de over 60. Er det mulig å legge til rette for billigere boliger for yngre folk? Rune Mathisen mener det, og viser til et eksempel fra Wien. Dette er interessant, og det er fint med en utdyping av muligheter. Men å få barnefamilier inn i leiligheter i sentrum er vel lite trolig? Når det er billigere eneboliger med grønt grass rundt å få, både i den nærmeste omkrets av sentrum, og litt lenger ute.

Gustav Søvde (V)

Glassmestergården Foto: Lise Valbø Rønningen

SBBL og generalforsamling

Selvsagt følger SBBL både kommunale og nasjonale retningslinjer om avviklingen av generalforsamlinger.

Det skulle bare mangle. Jeg har heller aldri insinuert at de ikke gjør det. Min intensjon var at det allerede nå skulle komme et påskebudskap om at alle planlagte/tilsagte generalforsamlinger i april bli utsatt inntil videre.

Viser for øvrig til ny midlertidig lov om avvikling av generalforsamlinger/årsmøter i 2021. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd den 26. mars d.å. og gjelder fra den 1. april.

Per Myrvang

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bossdunken og Silicon Valley

Kunstig intelligens med overvåkingsøyne monteres i disse dager på Grenlandsbeboernes søppeldunker, et møysommelig arbeid som koster millioner. Et beløp jeg er rimelig sikker på at kommunene vil ha tilbake. En begynnelse er en liten ubetydelig økning i renovasjonsavgiften, før større beløp snikinnføres.

Kanskje vi i nær framtid må plassere dunken på et fellesareal i nærområde på tømmedag, et system likt postens felles postkassestativer.

Da kan den lille intelligente dingsen komme til sin rett. Dunkene skannes, veies og tømmes, etterfulgt av inspeksjon fra en uniformert mann fra kommunens overvåkingsavdeling. På den måten vil hver husstand bli belastet ut ifra mengde og volum på ukens søppel. Og hvis kommunen er heldig og den uniformerte er streng foreligger det kanskje ekstragebyr for overvekt og feil knute på posen. Ekstratjeneste som henting av dunk ved bolig tilbys eldre og bortreiste mot tilleggsgebyr.

Renovasjonstjenesten har vært utført på en utmerket måte helt siden hjulet blei introdusert i Grenland. Det enkle er ofte det beste reklamerer en kjent dagligvarekjede med. Det burde de folkevalgte etterleve.

Ole Kristian Rønningen