KAPITALENS INTERESSER: Kan man bare ta for seg av elven om det passer en utbygger som i tillegg får med seg administrasjonen i kommunene som nærmest klapper inn kapitalens interesser og politikere man ikke hører en lyd fra? spør Nina Melfald om boligplanene ved Klosterøya. Foto: Point arkitekter

Er den nye politikken å ødelegge mest mulig av byens identitet?

Hva er det som skjer i Skien?

Det virker slik når man går for å ødelegge byens flotte elv med plan med planene om å legge en bro over Bryggevannet og å lage en kunstig «øy» i elven der Klosterfossen møter elvestrømmen sør for tidligere Unions bryggeanlegg.

«Øya» skal peles ved at det peles ned 100 til 150 stålpeler, her skal det ligge fire store leilighetsbygg med 70 boliger, et større garasjeanlegg, uteområder og veier, dette blir som en liten drabantby ute i en flott og idyllisk elv. Kan man bare «lage seg land» i en elv og bebygge dette?

Kan man bare ta for seg av elven om det passer en utbygger som i tillegg får med seg administrasjonen i kommunene som nærmest klapper inn kapitalens interesser og politikere man ikke hører en lyd fra?

Jeg skjønner ikke at planenheten i kommunen går inn for dette prosjektet med de konsekvenser dette gir for menneskets livskvalitet og trivsel, videre for laks og annen fisk og strømforholdene i elven, for båttrafikken med store og små fartøy, mange skal opp i Telemarkskanalen, utbygging kan også gi lysforurensning med store konsekvenser og for fiskevandring med laksen spesielt.

Ved elvebredden har hobbyfiskere hatt sine fiskeplasser, her har de stått dag etter dag og er nærmest blitt en institusjon samtidig som de har forsterket elvens identitet, deres fiskeplasser vil forsvinne ved storutbyggingen. Et rikt dyre -og fugleliv vil også ødelegges.

I dag kan man bade i elven, dette som et resultat av Union AS' nedleggelse. Tenk hva en storutbygging i elven vil ha å si for en ny forurensning, både under og etter bygging og spesielt når hele boligkolossen ligger der. «Øya» er godkjent av en reguleringsplan som ble vedtatt i Skien bystyre i 2010, planen er med andre ord ti år gammel. Mye har endret seg på disse årene, folk har fått øynene opp for det verdifulle ved å ha en flott og idyllisk elv og som kommer fra to vannspeil i sentrum av byen.

Boliganlegget blir en visuell vederstyggelighet i elven, anlegget er fullstendig malplassert. En reguleringsplan går det fint å reversere eller/og kansellere, det er gjort tidligere og det burde så absolutt gjøres i tilfelle «øya».

Visste politikerne nok om hva dette prosjektet ville innebære? Det tror jeg ikke, da hadde de stemt nei, i alle fall burde de gjort det!

Rapporten med konsekvensutredningen er nå kommet og prosjektleder i boligselskapet Conceptor Bolig (Bratsberg Gruppen eier halvparten) sier at den ikke viser noen overraskelser. Men det gjenstår noen svar.

Når det gjelder gangbroen som er planlagt fra Langbryggene til Klosterøya øst, så har Skien langt viktigere saker å ta fatt på enn en bro ingen vil ha, bare et flertall i Skien bystyre ønsker denne, noe som er ganske utrolig. Broen vil koste 103 millioner kroner, hva sluttsummen blir, vet man ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skien kommune skal betale 56 millioner kroner som tas fra bypakkemidler, som er skattebetalernes penger. Man vet heller ikke nok om drifts -og vedlikeholdsutgifter og hvor store disse blir, dette blir derfor et rop til politikerne: Stopp dette prosjektet!

Vi har et naturskjønt Bryggevann og en elv som innehar et stort dyre og fugleliv, med laks, ørret og smolt og en laksetrapp hvor laksen hopper, her er ferdsel for store og små farkoster som skal opp i Telemarkskanalen. Katteskjær, den grønne øyidyllen som ligger mellom Langbryggene og Klosterøya øst, vil også merke broen.

På denne lille øya vil ett av broens brokar settes ned og dermed blir øya ødelagt, det yrende fuglelivet vil også forsvinne. På Kosterøya øst vil det også bli satt ned et brokar på et fint grøntområde med flotte trær og faktisk finnes også en «lagune» i det samme området.

Det er ingen skam å snu, heller ikke for politikerne, ennå er det muligheter for å kutte ut hele prosjektet omkring en bro de færreste i byen ønsker og ser behovet av.

Nina Melfald