Foto: Skien brygge

«Er det ingen som stiller spørsmål med prosjektet?»

Skien brygge, elbiler og Google er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Er det for sent å tenke nytt?

Til eiere av Skien Brygge, Bane Nor Eiendom, R8 Projects og SBBL Eiendom: Leste i Varden 6.oktober om planer for brygga. Ja, det ser storslagent ut, men er det ingen som stiller spørsmål med prosjektet?

Umiddelbart reagerer jeg på at avisa viser bilde som ikke er en ferdig plan. Det står at «Tom Roger Rystad presiserer at den store oversiktsskissen over Skien brygge er fra den gang nytt bibliotek ble foreslått lagt til brygga».

Videre har jeg tidligere lest at det er planer om en bybane fra Porsgrunn til Skien. Skal den gå i den gamle jernbanetraseen og hvor skal da veien til brygga legges?

Det står heller ikke om ca. hvor mange personer en antar vil bo her?

Adgang til en strandpromenade er det skrevet om tidligere, så det bare nevner jeg.

Jeg oppfatter ikke Skien som en «millionby», ei heller at vi har behov for flere spisesteder, butikker etc. Sentrum i dag, kalt murbyen, ligger ganske ensom og forlatt slik jeg opplever det på mine byturer.

Er det for sent å tenke nytt, eventuelt «forminske» prosjektet?

Håper at det ikke bare er en økonomisk gevinst som styrer her.

Marit på Gulset

Er elbilen framtiden for verden?

I Hallo Varden torsdag 7. oktober 2021 så stiller «en som er betenkt om elbilen er det beste for framtiden» spørsmålet om nettopp det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et godt spørsmål som stilles men det finnes nok ikke et enkelt svar på fremtiden. Det vi allerede vet fra energinæringen i Norge og internasjonalt samt fra bilindustrien er at det arbeides med «vehicle to grid». Slike løsninger er allerede på markedet men kun Nissan som kan levere så langt. Det betyr at vi i fremtiden kan benytte bilen både som lagring av energioverskudd og som reserve ved energiunderskudd. Siden også elbiler for det meste står stille så vil elbilen bli en del løsningen for fremtidens energiutfordringer.

Skal vi kunne utnytte fornybar energi fra andre kilder enn vannkraft, som sol og vind, på en effektiv måte, så må lagring gjennom elbiler tas med. Når disse står koblet til nettet så kan nett- og strømselskap ta disse med i sine beregninger.

Fremtiden er elektrisk. Elmotoren blir en del av dette. Lagringsmedier for elektrisk energi vil vi nok se en eventyrlig utvikling på de neste årene.

Geir Elsebutangen

Styreleder, VestfoldTelemark elbilforening

Google

Avisa Le Monde diplomatique sier i en artikkel om datateknologi at den globale dataindustrien bruker så mye vann,materialer og energi at den har et økologisk fotavtrykk som er tre ganger så stort som Storbritannia!

Velkommen til Google oppi skauen her?

Jan Ø.Wiig

Stinn brakke

Det var stinn brakke, da Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon hadde klubb sist tirsdag i Arkaden. Tema var hjelpemidler og belysning. Fylkeslaget hadde besøk av Adaptor hjelpemidler, som ga god informasjon og viste eksempler på flere ulike hjelpemidler som luper, klokker og lette små brukervennlige

lese-tv’er. Adaptor viste også fram ulike lamper med smart og god belysning. Interessen var stor, og mange fikk stilt spørsmål om de ulike hjelpemidlene. Hver første tirsdag i måneden har fylkeslaget klubbdag med et aktuelt tema. Dette er et viktig tilbud til alle med nedsatt syn. Det er også viktig å ha god tid til en prat, der en kan utveksle erfaringer og tips i forhold til det å være synshemmet. På klubbdagene serveres det alltid god mat, denne gangen var det smakfulle rundstykker med møe godt pålegg. Neste samling blir tirsdag 2. november. Da arrangerer fylkeslaget sitt årlige Høstmøte, der budsjett og aktivitetsplan for neste år blir vedtatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På bildet fra venstre ser vi Øivind Bekkevold og Brit Eikehaug, som får god informasjon av Evelyn Rodriguez fra Adaptor hjelpemidler.

Terje Weber