Foto: Fredrik Pedersen

«Er det lagt på is, eller er det ferdigstilt uten at jeg har registrert det?»

Strålesenter, strøm og annonser for menigheter er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Strålesenteret

Hvor blir det av det mye omtalte strålesenteret ved Sykehuset Telemark? Er det lagt på is, eller er det ferdigstilt uten at jeg har registrert dette? I hvert fall merkelig stille om dette nå. Hvem vet noe om dette?

Lorentz

Elavgift på eksport

Alle strømkunder får et påslag av elavgift når de kjøper elektrisk kraft. Kunder utafor Norge som importerer kraft gjennom de etter hvert mange kraftledningene til utlandet, for eksempel NordLink slipper unna denne elavgifta. Er det rettferdig?

Hvis sonderingskameratene har problemer med å sy sammen et statsbudsjettet, kan de blant annet innføre elavgift på eksport av elektrisk kraft. Denne eksportavgifta kan brukes til å redusere elavgifta til innenlands strømkunder.

Øyvind Kaasa

Annonser for menigheter

Jeg har lett etter møteannonser for menighetene Grenland kristne senter og Good news. Husk, vi er mange eldre som ikke har tilgang til data. Mange blir sittende hjemme, for de aner jo ikke hva som foregår i disse menighetene. Synes det er veldig kjipt gjort å ikke sette inn en annonse i Varden eller TA.

Skuffet dame

Pandemien som ikke er over

Samfunnene er åpnet opp igjen. Noen land, som USA og Sverige, med henholdsvis sekshundretusen og femtentusen døde, må lenge slikke sårene, mens andre, som Norge og Island har kommet godt fra det, vi har under tusen døde, og det er et svært bra.

Likevel viser tallene fra Bidens USA at faren langt fra er over, der dør 2000 mennesker daglig av pandemien, også Løvfens Sverige sliter tungt.

Smitten sprer seg nå blant de uvaksinerte yngre menneskene, og samfunnets beredskap må holdes oppe også hos oss.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Om ikke får nett-trollet i VG rett, når det hevder at Erna åpnet samfunnet nå, slik at Jonas får skylden om smitten øker.

Bjørn Lillebuen