MANGE DEMONSTRASJONER: Det har vært mer enn 10.600 demonstrasjoner i USA i sommer. Mange endte med vold og plyndringer, men svært mange flere var fredelige. Her fra Kenosha den 24. august. Foto: Morry Gash

Er det sant at BLM-demonstrasjonene var voldelige?

LEDER: Ja, det var mange demonstrasjoner som endte med vold, plyndringer og ødeleggelser, men på langt nær så mange som man har fått inntrykk av.

Mellom 24. mai og 22. august var det mer enn 10.600 demonstrasjoner i USA. Medier over hele verden har vært stuvende fulle av bilder av rasende folkemengder, ødeleggelser og branner. Kritikken har vært omfattende og det er – langt på vei – tegnet et bilde av et land som nærmer seg borgerkrigslignende tilstander.

Nå har US Crisis Monitor sluppet data som gir ny innsikt i demonstrasjonene. US Crisis Monitor er et samarbeidsprosjekt mellom Princeton-universitetet og The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), som er en såkalt NGO som finansieres av amerikanske, hollandske og tyske myndigheter FN-organisasjonen IOM og Universitetet i Texas.

Av de 10.600 demonstrasjonene var 7750 av dem koblet til Black Lives Matter-bevegelsen. Antall demonstrasjoner i USA tok seg kraftig opp etter dødsfallet til George Floyd den 25. mai. US Crisis Monitor peker på at færre enn 570 av demonstrasjonene hadde såkalt voldelige innslag. Dette betyr igjen at 95 prosent av demonstrasjonene gikk fredelig for seg, uten vold, ødeleggelser og forsøk på å rive ned statuer.

Volden og ødeleggelsene har skjedd. Dette er ubestridt, og utvilsomt et problem. Det kan man ikke løpe fra, forsøke å gjemme bort eller bagatellisere. Spørreundersøkelser har vist at betydelige andeler av de spurte har hatt en oppfatning om at demonstrasjonene har vært voldelige, men oppfatningen om at en overveldende majoritet av demonstrasjonene har gått over alle støvleskaft (og litt til), stemmer imidlertid ikke. Her er det grunn til å anta at både viktige stemmer i offentligheten og mediene har spilt en rolle i hvordan demonstrasjonene er fremstilt.

Dataene viser også at de amerikanske myndighetene, på ulikt vis, har hatt en tilnærming til demonstrasjonene som er mer hardhendt enn hva som er normalt; myndighetene har intervenert i mer enn ni prosent av BLM-demonstrasjonene, mot tre prosent i andre demonstrasjoner. Maktbruken, primært ved bruk av ikke-dødelige våpen som tåregass, gummikuler, pepperspray og batonger, har også vært signifikant høyere enn normalt. Terskelen for å gripe inn i demonstrasjoner har, etter alt å dømme, vært vesentlig lavere enn normalt.

Det er, på ingen måte, akseptabelt at demonstrasjoner utarter til voldsbruk, plyndring og ødeleggelser. Det har ikke bare skjedd, men også i rikt monn. Ja, det er sant at mange demonstrasjoner var voldelige, men det er likevel slik at de aller, aller fleste demonstrasjoner har gått relativt pent og pyntelig for seg.